Meklēšanas rezultāti

Gaļas pārstrādes uzņēmums specializējas gaļas izstrādājumu vai pusfabrikātu ražošanā, pārstrādājot svaigu gaļu un/vai gaļas subproduktus.
Ģeoloģiskās izpētes un mērniecības uzņēmums sniedz pakalpojumus mērniecības un teritorijas plānošanas jomā, tostarp grunts un pazemes izpētē pirms būvniecības veikšanas.
Ieslodzījuma vietu pārvaldes funkcijas ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana.
IT uzņēmums - Darbavieta
Informācijas tehnoloģiju (IT) uzņēmums sniedz dažādus programmatūras, datorsistēmu un datortīklu izstrādes, ieviešanas, konfigurēšanas, uzturēšanas un uzlabošanas pakalpojumus, kā arī palīdz lietotājiem izmantot izstrādātās informācijas sistēmas.
Izdevniecība - Darbavieta
Izdevniecība nodarbojas ar iespiedprodukcijas (grāmatu, preses izdevumu u.c.) satura sagatavošanu – vienojas par autortiesībām, organizē materiālu tulkošanu un literāro rediģēšanu, noformē un samaketē drukājamo materiālu. Izdevniecībā tiek nodarbināti dažādu nozaru speciālisti – autori, redaktori, izdevēji, mākslinieki, datorgrafiķi, reklāmas speciālisti.
Jūrniecība - Darbavieta
Jūrniecība ir viena no starptautiski visplašāk regulētajām jomām. Palielinoties kuģu satiksmes intensitātei, kuģu karoga valstu, ostu un piekrastes valstu uzdevums ir rūpēties par drošu kuģu satiksmi un jūras vides aizsardzību no piesārņojuma. Līdz ar to jūrniecības jomā ir ne tikai darbs uz kuģa (kuģa personāls), bet arī dažādās iestādēs un organizācijās, kas pilda atsevišķas funkcijas jūrlietās atbilstoši savai kompetencei.
Ķīmiskās rūpniecības uzņēmums ražo ķīmiskās vielas un ķīmiskos produktus (krāsas, lakas, mazgāšanas, tīrīšanas līdzekļus, līmes un sintētiskās šķiedras, smaržas un kosmētiskos līdzekļus), farmaceitisko pamatvielu preparātus, gumijas un plastmasas izstrādājumus, naftas pārstrādes produktus.
Kokapstrādes uzņēmums nodarbojas ar kokmateriālu sagatavošanu un zāģmateriālu (dēļu, grīdas segumu, skaidu un mēbeļu plātņu u.c.) ražošanu, kā arī kokmateriālu pārstrādi, piemēram, izgatavo mēbeles, būvdetaļas, gatavās mājas.
Loģistikas uzņēmums - Darbavieta
Loģistikas uzņēmums plāno, īsteno un kontrolē preču, pakalpojumu kustību starp pakalpojuma vai preces izcelsmes un patēriņa punktiem, kā arī uzglabāšanu piegādes ķēdē. Loģistikas uzņēmumi var darboties sauszemes transporta (autotransports un dzelceļš), gaisa transporta un jūras transporta jomā.
Lopkopības uzņēmums - Darbavieta
Lopkopības uzņēmums nodarbojas ar mājdzīvnieku audzēšanu, lai iegūtu dzīvnieku izcelsmes produktus. Izšķir vairākus lopkopības veidus - piena lopkopība, aitkopība, cūkkopība, putnkopība, zirgkopība, zvērkopība, biškopība.
Mākslinieku darbnīca - Darbavieta
Mākslinieku darbnīcās notiek mākslas radīšana un demonstrēšana, mēdz notikt arī kursi un meistarklases. Mākslinieku darbnīcas darbojas dažādās mākslas nozarēs – glezniecība, grafika, tekstilmāksla, zīmēšana, tēlniecība, keramika, audiovizuālā māksla u.c.
Mašīnbūves un metālapstrādes uzņēmums nodarbojas ar metāla, gatavo metāla izstrādājumu ražošanu un uzstādīšanu, elektrisko iekārtu ražošanu, transportlīdzekļu ražošanu, medicīnas iekārtu ražošanu, kā arī dažādu iekārtu un ierīču remontu un uzstādīšanu.
Mežsaimniecības uzņēmums nodarbojas ar mežu apsaimniekošanu un meža produkcijas sagatavošanu - koku nozāģēšanu, atzarošanu, sortimenta sagarināšanu, kokmateriālu transportēšanu un tirdzniecību.
Muzejs - Darbavieta
Muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama institūcija, kura iegūst, uzkrāj, saglabā, pēta, popularizē un izstāda apskatīšanai materiālo un nemateriālo cilvēces mantojumu.
Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir militāro formējumu kopums, kuru veido militāri organizēta, apmācīta un apbruņota tautas daļa. NBS mērķis ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests organizē un nodrošina efektīvu, savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību saslimušajiem un cietušajiem veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās ikdienā un ārkārtas situācijās.
Pārtikas ražošanas uzņēmums ražo gatavus pārtikas produktus, pusfabrikātus un dzērienus (tēja, kafija, alkohols, u.c.). Uzņēmumi darbojas dažādās pārtikas rūpniecības nozarēs, piemērām, gaļas rūpniecība, zivju pārstrāde, augļu un dārzeņu apstrāde, piena produktu rūpnieciba, maizes rūpniecība, dzīvnieku barības rūpniecība u.c.
Pasākumu un reklāmas aģentūra organizē kolektīvu saliedēšanās pasākumus, korporatīvos pasākumus, sporta spēles, konferences, seminārus u.c. Piedāvā veidot sabiedrisko attiecību stratēģiju, veido preču un pakalpojumu reklāmas kampaņas.
Pasts - Darbavieta
Pasts nodrošina dažādus pasta pakalpojumus: vienkāršu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondenci un paku nosūtīšanu un saņemšanu; piegādā klientiem preses izdevumus un sūtījumus; noformē preses izdevumu abonementus; sniedz vairākus finanšu pakalpojumus (bezskaidras un skaidras naudas maksājumi, pensijas piegāde, konti, naudas pārvedumi, u.c.).
Pašvaldības policija - Darbavieta
Pašvaldības policiju izveido attiecīgā pašvaldība, lai savā teritorijā nodrošinātu sabiedrisko kārtību. Pašvaldībās var atšķirties administratīvie sodi, to apmērs un pārkāpuma būtība, jo katrai pašvaldībai ir savi saistošie noteikumi un pašvaldību policiju nolikumi.

Pages