Meklēšanas rezultāti

Autoceļu uzturēšanas uzņēmums, nodrošina valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu, kā arī pašvaldību tranzītu ielu un citu autoceļu ikdienas uzturēšanu.
Autoserviss - Darbavieta
Autoservisā veic auto apkopi, remontu un citus darbus, kas saistīti ar  auto laba tehniskā stāvokļa nodrošināšanu.
Banka - Darbavieta
Banka ir kredītiestāde, kas piesaista privātpersonu, uzņēmumu un valsts iestāžu brīvos naudas līdzekļus un sniedz finanšu pakalpojumus - pieņem noguldījumus, izsniedz kredītus, veic norēķinus un pārskaitījumus, valūtas maiņu u.c.
Bibliotēka - Darbavieta
Bibliotēka sniedz informatīvos pakalpojumus. Tajā ir pieejams grāmatu, dokumentu, laikrakstu, audiovizuālo un elektronisko materiālu krājums, kas tiek apkopots, sistematizēts un uzturēts.

Pages