Izdevniecība nodarbojas ar iespiedprodukcijas (grāmatu, preses izdevumu u.c.) satura sagatavošanu – vienojas par autortiesībām, organizē materiālu tulkošanu un literāro rediģēšanu, noformē un samaketē drukājamo materiālu. Izdevniecībā tiek nodarbināti dažādu nozaru speciālisti – autori, redaktori, izdevēji, mākslinieki, datorgrafiķi, reklāmas speciālisti.

Publicēts 2022. gada 31. janvārī