Reaktora operators farmaceitisko vielu ražošanas jomā nodrošina vielu vai produktu ražošanas procesus atbilstoši vadītāja tehnologa norādījumiem un saskaņā ar sastādīto darbu sarakstu.

Reaktora operators darbā:

  • sagatavo ražošanas iekārtas darbam
  • patstāvīgi veikt ražošanas procesu, atbilstoši ražošanas standartpriekšrakstu prasībām
  • kontrolē un uzrauga ražošanas procesa norisi.
  • informē iecirkņa vadītāju par uzdevuma izpildei nepieciešamo izejvielu un materiālu pasūtīšanu
  • informē iecirkņa vadītāju par uzdevuma aparatūras bojājumiem vai atkāpēm procesa gaitā
  • veic maiņas pieņemšanu/ nodošanu nākamās maiņas personālam
  • darba gaitā pilda fiksējošo dokumentāciju.

Darba aprīkojums:

Reaktora operators darbā lieto konkrētā produkta ražošanai paredzēto tehnoloģisko iekārtu – tas ir, savstarpēji savienotus dažādus aparātus, dažādus mērinstrumentus un citas speciālas ierīces atbilstoši veicamajam tehnoloģiskajam procesam, piemēram, reaktorus, autoklāvus, iekoncentrēšanas iekārtas. Viņš darbā lieto arī individuālos aizsardzības līdzekļus, piemēram, skafandrus, gumijas apavus un cimdus, sterilu apģērbu. Ja gadījumā reaktorā norit cilvēka veselībai kaitīgu ķīmisko vielu sintēze, viņš izmanto arī gāzmasku.

Darba apstākļi:

Reaktora operators strādā ražošanas telpā, kurā izvietota attiecīgā tehnoloģiskā shēma. Katra telpa ir aprīkota ar speciālu ventilācijas sistēmu, kas nodrošina regulāru gaisa apmaiņu, lai radītu veselībai nekaitīgu vidi. Parasti viņš strādā astoņu stundu darba dienu, bieži vien maiņās pēc iepriekš saskaņota grafika. Ķīmisko vielu iegūšanas tehnoloģiskie procesi bieži ir ilgāki par vienu maiņu, tādēļ reaktora operatora pienākums ir vienmēr sagaidīt nākamajā maiņā strādājošo darbinieku, kuru viņš precīzi informē par savā maiņā paveikto.

Darba iespējas:

reaktora operators var strādāt dažādos ķīmisko un bioķīmisko vielu ražošanas uzņēmumos, piemēram, ķīmiski farmaceitiskajās ražotnēs, pārtikas, dzērienu, parfimērijas, degvielu un smērvielu ražotnēs.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

augsta atbildības sajūta un precizitāte, tehniskā un loģiskā domāšana, spēja mācīties un apgūt jaunas prasmes.

Publicēts 2019. gada 11. februārī