Kokapstrādes iekārtu operators strādā ar kokapstrādes iekārtām, veic koksnes, koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi, izgatavo sagataves un detaļas. Veic iekārtu un koksnes griezējinstrumentu iestatīšanu un regulēšanu.

Kokapstrādes operators darbā:
  • veic koksnes mehānisko apstrādi ar kokapstrādes darbmašīnām un elektriskajiem rokas instrumentiem;
  • izgatavo sagataves un detaļas no koka un koksnes plātņu materiāliem;
  • izgatavo vienkāršas konstrukcijas kokizstrādājumus atbilstoši rasējumam;
  • iestrādā rasējumos paredzētos furnitūras elementus;
  • iestata un regulē kokapstrādes darbmašīnas;
  • nosaka izmantojamo iekārtu parametrus, vada šīs iekārtas un apkopj tās;
  • sagatavo griezējinstrumentus darbam, asina tos un pārbauda to kvalitāti;
  • seko līdzi tam, lai kokmateriāls iekārtā tiktu apstrādāts kvalitatīvi, bez brāķiem.
Darba aprīkojums:

darbojas ar dažādām kokapstrādes iekārtām un instrumentiem: frēzmašīnām, ripzāģmašīnām, lentzāģmašīnām, slīpmašīnām, ēvelēm, uzgriežņu atslēgām, bīdmēru, kaltiem, urbjiem u.c.; valkā darba apģērbu; strādājot lieto aizsargbrilles un trokšņa slāpētājus ausīm.

Darba apstākļi:

strādā kokapstrādes cehos, mēbeļu un būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos astoņu stundu darba dienu, darbs norit maiņās, var būt arī virsstundas, ja pasūtījums jāizpilda noteiktos termiņos; jāstrādā, stāvot kājās; darbs ir bīstams, jāievēro darba drošības noteikumi; darba telpās ir dažādi putekļi, skaidas.

Darba iespējas:

var strādāt kokapstrādes, mēbeļu un būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos, galdniecības darbnīcās vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.