Multimediju dizaina speciālists sadarbībā ar citiem speciālistiem plāno un izstrādā funkcionālus vizuāli, tehnoloģiski, ekonomiski un komunikatīvi sakārtotus un pamatotus multimediju produktus.

Multimediju dizaina speciālists darbā:

  • iepazīstas ar darba uzdevumu un klienta prasībām;
  • iegūst informāciju par ar konkrētu projektu saistītiem projektēšanas standartiem, normām un ierobežojumiem;
  • izprot izmaksu tāmju veidošanas principus;
  • izprot kompozīciju un krāsu teorijas pamatus;
  • pārzina fotografēšanas un fotogrāfiju apstrādes tehnoloģijas;
  • pārzina video digitālās apstrādes tehnoloģijas;
  • pārzina grafiskā dizaina projektēšanu, grafiskās noformēšanas tehnikas, kā arī telpisko maketēšanu;
  • izprot mājas lapu dizaina un drukas darbu dizaina veidošanu;
  • pārzina nozares tendences un aktualitātes;
  • seko līdzi nozares jaunumiem tehnoloģiju un programmu jomā.
Darba aprīkojums

Multimediju dizaina speciālists darbā lieto datoru, digitālās tehnoloģijas, drukas un mediju tehnoloģiju programmatūru.

Darba apstākļi

Multimediju dizaina speciālista darba laiks ir atkarīgs no darba vietas un projekta izstrādei un realizācijai noteiktā termiņa. Darbs var būt arī vēlos vakaros, nedēļas nogalēs un svētku dienās. Strādā biroja tipa telpās vai individuāli. Darbs var notikt arī ārpus telpām – atkarīgs no attiecīgā projekta.

Darba iespējas

Multimediju dizaina speciālists ir citu speciālistu vadībā nodarbināta persona vai pašnodarbināta persona, kura var veikt individuālo komercdarbību, sadarbojoties ar citiem speciālistiem. Var būt nodarbināts televīzijā, kino filmu studijās, multimediju, video, animācijas, programmatūras interfeisa un mājas lapas dizaina komercsabiedrībās, reklāmas aģentūrās, izdevniecībās, sabiedriskās iestādēs, veicot projektēšanas un konsultēšanas funkcijas.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

radošums; ļoti labas komunikācijas spējas; prasme darboties komandā; augsta atbildības sajūta; zināšanas mākslas un kultūras vēsturē; svešvalodu zināšanas; spēja nemitīgi apgūt jaunas zināšanas un celt profesionālo kvalifikāciju; spēja būt paškritiskam.

 

Foto no Toma Širina personīgā arhīva.

Publicēts 2021. gada 25. augustā