Ģeodēzijas inženieris pēta, mēra un nosaka zemes formu, tās ģeodēziskos un ģeodinamiskos parametrus, projektē un ierīko ģeodēziskā atbalsta sistēmas, kā arī veic ģeodēziskos darbus būvniecībā.

Ģeodēzijas inženieris darbā:

 • pārzina un piemēro ģeodēzijas jomu reglamentējošos normatīvos aktus;
 • strādā ar ģeodēziskajiem instrumentiem (piemēram, optiskajiem, digitālajiem, magnetometriskajiem, gravimetriskajiem);
 • strādā ar ģeodēziskajiem darbiem nepieciešamajām speciālajām datorprogrammām;
 • izmanto un projektē globālās pozicionēšanas sistēmu;
 • novērtē, apstrādā un analizē ģeodēzisko mērījumu datus;
 • lieto dažādas koordinātu un augstumu sistēmas;
 • pārzina kartogrāfisko darbu veikšanas prasības;
 • nosaka zemes garozas deformāciju un kustību ietekmi uz ģeodēzisko koordinātu atbalsta sistēmu izmaiņām, nosaka izpētes procesā iegūtos izmaiņu lielumus, tos dokumentē un praktiski izmanto, lai nodrošinātu ģeodēzijas darbus;
 • pārzina fotogrammetrijas darbu procesus;
 • pārzina ģeodēziskā aprīkojuma un instrumentu izmantošanas un glabāšanas prasības;
 • ievēro darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības prasības;
 • sadarbojas ar klientiem un citiem speciālistiem.

Darba aprīkojums

Ģeodēzijas inženieris darbā izmanto globālās pozicionēšanas instrumentus un ģeodēziskos instrumentus, piemēram, tahimetru, nivelieri, globālās pozicionēšanas uztvērēju u.c., kā arī speciālās ģeodēzisko datu apstrādes datorprogrammas, piemēram, TopoNet, Trimble Business Center.

Darba apstākļi

Ģeodēzijas inženiera darba vide atkarīga no darba pienākumiem. Ģeodēzijas inženierim, kurš veic mērījumus, sākot no pavasara līdz vēlam rudenim pamatā darbs ir ārā, tāpat bieži ir komandējumi. Jārēķinās arī, ka būs jānes smagi instrumenti un aprīkojums, kā arī būs jāveic fizisks darbs (rakšana ar lāpstu), jo, piemēram, valsts ģeodēziskā tīkla punkti atrodas zem zemes. Ziemā vairāk darbs ir birojā, kur tiek veikta datu apstrāde un aprēķini.
Taču ģeodēzijas inženierim ir iespēja arī strādāt biroja darbu - apstrādāt, analizēt un kontrolēt mērījumu datus, sagatavot priekšlikumus un izstrādāt instrukcijas koordinātu noteikšanas metodēm, sagatavot atzinumus un veikt citus pienākumus.

Darba iespējas

Ģeodēzijas inženieris var strādāt valsts iestādēs, privātajos uzņēmumos un kā pašnodarbināta persona, veicot ģeodēzijas darbus (mērījumus, datu analīzi, aprēķinus).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

prasme organizēt un plānot savu darbu; precizitāte un atbildība darbu veikšanā; saista tehniskas lietas, darbs ar instrumentiem; interese par fiziku, ģeofiziku, Zemes magnētisko lauku un gravitāciju; saista aktīvs dzīvesveids, patīk būt kustībā; padodas datu analīze un aprēķinu veikšana.

Publicēts 2021. gada 20. augustā