CNC kokapstrādes darbmašīnu operators veic koksnes un koksnes plātņu materiālu mehānisko apstrādi patstāvīgi vai komandā ar citiem nozares speciālistiem, izmantojot datorizētas kokapstrādes iekārtas.

CNC kokapstrādes darbmašīnu operators/iestatītājs darbā:
  • izgatavo dažādas sarežģītības pakāpes un dažādu veidu (vairogveida, rāmjveida, cilindriskas u.c.) detaļas uz CNC jeb datorizētas programmvadības darbmašīnām;
  • sagatavo CNC darbmašīnas darbam un, ja nepieciešams, pieregulē tās darba laikā;
  • uzstāda nepieciešamās palīgierīces;
  • ievada un pārbauda darbmašīnu vadības programmu un, ja nepieciešams, veic tajā korekcijas;
  • sagatavo un uzstāda instrumentus darba pozīcijās atbilstoši darbmašīnas vadības programmai;
  • lasa veicamo darbu (izgatavojamo detaļu) un to kopsalikuma rasējumus;
  • izgatavo izmēģinājuma detaļas.
Darba aprīkojums:

darbojas ar CNC darbmašīnām, izmanto palīgierīces un instrumentus, dažādas kokmateriālu detaļas; valkā darba apģērbu; strādājot lieto aizsargbrilles un trokšņa slāpētājus ausīm.

Darba apstākļi:

strādā kokapstrādes cehos, mēbeļu un būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos astoņu stundu darba dienu, darbs norit maiņās, var būt arī virsstundas, ja pasūtījums jāizpilda noteiktos termiņos; jāstrādā, stāvot kājās, un darbs ir bīstams, jāievēro darba drošības noteikumi; darba telpās ir koksnes putekļi, skaidas.

Darba iespējas:

var strādāt kokapstrādes, mēbeļu un būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos, galdniecības darbnīcās vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.