Mežsaimniecības uzņēmums nodarbojas ar mežu un meža resursu apsaimniekošanu, kā arī ar meža produktu ražošanu un tirdzniecību.

Mežsaimniecības uzņēmums var nodarboties ar:

  • mežkopību - meža atjaunošana un apsaimniekošana, nodrošinot meža bioloģisko daudzveidību;
  • meža produkcijas sagatavošanu (koku ciršana un izvešana) un tirdzniecību.

Uzņēmuma darbība ir saistīta ar koka pirmapstrādes (mizošana, zāģēšana, ēvelēšana, žāvēšana un līmēšana) un kokapstrādes (koka un korķa izstrādājumu un mēbeļu ražošana) uzņēmumiem.