Darba organizācijas speciālists ir darbinieks, kurš nodrošina, lai visi padotībā esošie darbinieki efektīvi izmantotu pieejamos resursus savu darba pienākumu izpildei.

Darba organizācijas speciālists darbā:

 • organizē un vada darbinieku komandu savas maiņas ietvaros;
 • seko tam, lai sūtījumi būtu savlaicīgi apstrādāti;
 • izprot sūtījumu apstrādes procesus un sniedz priekšlikumus iespējamiem uzlabojumiem;
 • veic pakļauto darbinieku darba organizēšanu un tā rezultātu analīzi;
 • sadarbojas ar kolēģiem sava uzņēmuma ietvaros;
 • piedalās plānošanas sanāksmēs;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju;
 • lieto specifiskas datu bāzes un datorprogrammas;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

darba organizācijas speciālista darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, skeneris.

Darba apstākļi:

darba organizācijas speciālists strādā iekštelpās gan darba kabinetā, gan sūtījumu apstrādes cehā. Jārēķinās, ka darbs jāpilda arī stāvot kājās, nepieciešamības gadījumā palīdzot padotajiem apstrādāt sūtījumus, īpaši pirmssvētku laikā. Darba laiks ir noteikts dienas un nakts maiņās.

Darba iespējas:

darba organizācijas speciālists var strādāt loģistikas vai kādā citā uzņēmumā, kurā nepieciešams vadīt personālu un plānot tā ikdienas darbu.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, augstai stresa un fiziskai noturībai, pacietībai, spējai organizēt savu un komandas laiku, jābūt ļoti komunikablam, jāpiemīt vēlmei mācīties, jābūt iemaņām strādāt ar datoru un biroja tehniku, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, kā arī nakts maiņās, jāpārvalda valsts valoda C1 līmenī.

Publicēts 2021. gada 24. martā