Bīstamo kravu apmācības instruktors (gaisa transportā) ir speciālists, kurš apmāca transporta un loģistikas kompāniju personālu drošai bīstamo kravu pārvadāšanai ar gaisa kuģu palīdzību.

Bīstamo kravu apmācības instruktors darbā:

 • izstrādā un sagatavo mācību programmas;
 • organizē un vada dažādu speciālistu apmācību;
 • vada instruktāžas;
 • sagatavo apmācību materiālus (uzdevumu, darba burtnīcu u.c.) katrai nodarbībai atbilstoši apmācāmajai grupai;
 • seko līdzi jaunumiem aviopārvadājumu regulējumos un normatīvajos aktos;
 • gatavo prezentācijas uzņēmumu pārstāvjiem;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju angļu valodā;
 • izveido ilustrācijas apmācības materiāliem;
 • pielieto prezentācijas prasmes;
 • ik gadu organizē noteikumu grāmatu iegādi;
 • strādā kā individuāli, tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

bīstamo kravu apmācību instruktora darba aprīkojums ir dators, tālrunis, specifiskas datorprogrammas, noteikumu krājumi, printeris, skeneris, uzskates līdzekļi – dažādu specifisku iepakojamo materiālu paraugi

Darba apstākļi:

bīstamo kravu apmācību instruktors strādā iekštelpās. Jārēķinās, ka darbs jāpilda arī stāvot kājās auditorijas priekšā. Darba laiks ir noteikts atkarībā no apmācību grafika, bet tajā ietilpst arī laiks, kurš tiek izmantots mācību materiālu un prezentāciju sagatavošanai.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga bīstamo kravu apmācību instruktoram atkarīga no darba vietas (uzņēmuma), darba līguma nosacījumiem un reģiona.

Darba iespējas:

bīstamo kravu apmācību instruktors var strādāt apmācību, loģistikas vai kādā citā uzņēmumā, kurš saistīts ar kravu nogādāšanu vai pasažieru pārvadāšanu, kā arī strādāt kā pašnodarbinātā persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jābūt ļoti komunikablam, jāpiemīt vēlmei mācīties, jābūt iemaņām strādāt ar datoru un biroja tehniku, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, jāpārvalda valsts valoda un jābūt ļoti labām angļu valodas zināšanām.

Publicēts 2021. gada 19. aprīlī