Par profesiju pasauli

Profesiju pasaules nolūks ir paplašināt skolēnu priekšstatus par profesiju / amatu daudzveidību un sniegt informāciju par darba saturu un prasībām pret šajās profesijās vai amatos strādājošajiem, kā arī radīt skolēnos interesi un vēlmi padziļināti pētīt darba pasauli un savas personīgās karjeras iespējas.
Profesiju pasauli veido nozares, darbavietas un profesijas. Par katru profesiju ir pieejams profesijas apraksts, intervija ar šajā profesijās strādājošo, fotogrāfiju galerija un attiecīgās profesijas apguves iespējas.
Veidojot profesiju struktūru un profesiju aprakstus, tiek izmantota LR Profesiju klasifikatora informācija, Nozaru ekspertu padomju izstrādātie nozaru apraksti un nozaru kvalifikāciju struktūras, kā arī konsultācijas ar nozaru asociācijām un nozarē strādājošiem uzņēmumiem.

Profesiju pasauli uztur Valsts izglītības attīstības aģentūras Izglītības atbalsta un starptautiskās sadarbības departaments, kura paspārnē darbojas arī Nacionālā izglītības iespēju datubāze NIID.LV un mājaslapa www.profesijupasaule.lv.

No 2017. gada Profesiju pasaules saturs tiek pilnveidots un papildināts darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Autortiesības. Mājaslapā www.profesijupasaule.lv publicēto tekstu un datņu pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Profesiju pasauli ir obligāta. Fotogrāfiju un video materiālu pārpublicēšana aizliegta.

 

 

Profesiju pasaules kontaktinformācija

Tālr. +371 67814327

e-pasts: info@profesijupasaule.lv

 

 

Atjaunots 2022. gada 30. martā
Publicēts 2012. gada 14. novembrī