Militārā policija ir Nacionālo bruņoto spēku (NBS) kaujas atbalsta vienība un tās pamatuzdevums ir aizsargāt Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un tās iedzīvotājus no agresijas.

Militāro policiju veido:

 • Militārās policijas štābs – nodrošina administratīvo funkciju (sagatavo lēmuma pieņemšanas informāciju, dokumentus un priekšlikumus, kā arī nodrošina komandiera pavēļu izpildes kontroli);
 • Štāba un atbalsta rota – militārie policisti, apgādes un bruņojuma speciālisti; auto vadītāji un auto mehāniķi, militārie inženieri; aizsardzības no masu iznīcināšanas ieročiem speciālisti, zemūdens iegremdēšanas speciālisti un kinologi.
 • Militāro policistu rota – viena no senākajām Militārās policijas apakšvienībām veic nepārtrauktu kaujas dežūru - kaujas uzdevuma izpildes režīmā.
 • Specializētā militāro policistu rota – aizsargā (apsargā) uzaicinātās ārvalstu amatpersonas un starptautisko organizāciju pārstāvjus; pavada un apsargā militārās kolonnas un kravas; rūpējas par drošību militāro pasākumu norises vietās.
 • Valsts prezidenta apsardze – lielākā Militārās policijas apakšvienība gādā par Latvijas Republikas prezidenta, tā institūciju un Valsts prezidenta uzaicināto ārvalstu viesu drošību.

Militārā policija darbā:

 • nodrošina Valsts prezidenta, viņa ģimenes locekļu, Valsts prezidenta kancelejas un Valsts prezidenta rezidences aizsardzību (apsardzi);
 • nodrošina uzaicināto ārvalstu un starptautisko organizāciju pārstāvju aizsardzību (apsardzi);
 • veic aizsardzības ministra un Nacionālo bruņoto spēku komandiera noteikto amatpersonu aizsardzību (apsardzi);
 • pavada militārās kolonnas un apsargā militārās kravas;
 • gādā par drošību militāro pasākumu norises vietās;
 • novērš un pārtrauc noziedzīgus nodarījumus, administratīvos pārkāpumus un citus likumpārkāpumus militārajās vienībās vai to izvietojuma vietās, apsargājamos objektos, apsargājamo personu uzturēšanās vietās un militāro pasākumu norises vietās;
 • regulē transportlīdzekļu kustību to personu pārvietošanās maršrutos, kuru aizsardzību (apsardzi) veic Militārā policija;
 • veic pirmstiesas izmeklēšanu Kriminālprocesa likumā noteiktās kompetences ietvaros;
 • militārās policijas karavīri nemitīgi pilnveido savas prasmes (kvalifikācijas kursi, fiziskā sagatavotība).

Darba aprīkojums

Militārā policijas kaujas formas tērps atbilstoši sezonai vai speciālais formas tērps. Atkarībā no uzdevuma, mēdz valkāt arī civilās drēbes un lietot sejas aizsegus. Speciālais dienesta transports, rācijas. Speciālais aprīkojums, piemēram, steks, rokudzelži, bruņuvestes, ķiveres, šaujamierocis, karavīra kaujas ekipējums u.c.

Darba apstākļi

Pamatapmācības kurss, stājoties dienestā, ietver lielu daļu apmācības lauka apstākļos, taču nonākot vienībā, atkarībā no ieņemamā amata, ir darbs gan ārā, gan telpās. Ikdienā nemitīgi notiek sadarbība ar savas un citu vienību kolēģiem, kā arī ar civilajiem iedzīvotājiem. Kaitīgie darba vides faktori ir, piemēram, laikapstākļi (aukstums, karstums, stipri nokrišņi), troksnis šaušanas nodarbībās, smagumu nešana, u.c., taču, ievērojot drošības prasības, šo faktoru nelabvēlīgā ietekme ir minimāla. Darba ikdienā ir spriedze un stress. Atkarībā no uzdevuma un ieņemamā amata, bieži var būt nenormēts darba laiks. 

Darba un izaugsmes iespējas

Karavīram atbilstoši nodienētajam laikam un iegūtajai izglītībai / kvalifikācijai tiek nodrošināta pakāpeniska izaugsme, kā arī attiecīgs algas pieaugums. Ir iespēja rotēt uz citām NBS vienībām. Nepieciešamos kvalifikācijas kursus, starptautiskās mācības nodrošina NBS gan Latvijā, gan ārzemēs. Ir iespējama dalība starptautiskajās operācijās NATO un ES spēku sastāvā.

Izglītības un citas prasības, lai strādātu Militārajā policijā:

 • Latvijas pilsonis vecumā no 18 līdz 40 gadiem;
 • ir iegūta vismaz pamatizglītība vai vidējā izglītība (virsniekiem);
 • valsts valodas prasmes vidējā līmenī (B1) vai (C1) (virsniekiem);
 • atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām par sodāmību;
 • atbilstošs veselības stāvoklis (izvērtē Medicīnas komisija);
 • atbilstoša fiziskā sagatavotība;
 • atbilstība noteiktajām psiholoģiskajām īpašībām (izvērtē Psihodiagnostikas centrs).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Fiziskā sagatavotība un psiholoģiskā noturība, svešvalodu prasme, loģiskā domāšana, augsta atbildības sajūta, spēja ātri reaģēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijai, konfidencialitāte, komunikācijas prasmes.

Kam pievērst uzmanību skolas laikā

Skolā īpašu uzmanību pievērs svešvalodu apguvei un sporta nodarbībām. Svešvalodu zināšanas ir nepieciešamas komunikācijai ar citu valstu karavīriem starptautiskajās mācībās, kvalifikācijas kursu apguvei ārzemēs, kā arī ikdienas darbu plānošanai un veikšanai. Tāpat karavīram jābūt labā fiziskajā formā, lai spētu veikt darba pienākumus un uzdevumus.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

Profesionālais dienests tas ir izaicinājums un gandarījums par paveikto ikdienā. Tā noteikti nav rutīna, bet iespēja sevi pilnveidot un attīstīt. Dienesta laikā iegūtās zināšanas un iemaņas palīdzēs ikvienā ikdienas problēmas pārvarēšanā.

 

Informācija sagatavota sadarbībā ar NBS Apvienotā štāba
Mobilizācijas un rekrutēšanas pārvaldes Rekrutēšanas un atlases centru

Publicēts 2022. gada 9. maijā
Foto no https://www.flickr.com/photos/latvijas_armija.