Informācijas tehnoloģiju uzņēmumi sniedz dažādus pakalpojumus, kas saitīti ar IT infrastruktūras izveidi un uzturēšanu. IT uzņēmums var būt liels un ar daudziem darbiniekiem, kur katrs specializējies noteiktu uzdevumu veikšanā, piemēram, programmēšanā, testēšanā vai datortehnikas apkopē. Tāpat IT uzņēmums var būt arī neliels, kurā viens darbinieks veic vairāku speciālistu pienākumus.

IT uzņēmums var specializēties kādā noteiktā jomā, piemēram, apkalpot lielas datu bāzes, izstrādāt datorspēles vai veidot aplikācijas. Taču uzņēmums var piedāvāt arī ļoti plašu pakalpojumu loku, piemēram, veikt IT infrastruktūras auditu, piedāvāt virtuālo serveru nomu, veidot un uzturēt mājaslapas, piedāvāt e-pasta risinājumus, izstrādāt programmatūru, iznomāt un uzturēt datortehniku, nodrošināt lietotāju atbalstu, tirgot datortehniku un piedāvāt citus pakalpojumus.

Atjaunots 2022. gada 28. janvārī