Informācijas tehnoloģiju uzņēmums sniedz dažādus programmatūras, datorsistēmu un datortīklu izstrādes, ieviešanas, konfigurēšanas, uzturēšanas un uzlabošanas pakalpojumus, kā arī palīdz lietotājiem izmantot izstrādātās informācijas sistēmas.

Var teikt, ka informācijas tehnoloģiju uzņēmums risina divu veidu uzdevumus:

  • izstrādā programmas, ar kuru palīdzību tiek veikti noteikti uzdevumi;
  • nodrošina, lai darbotos tehnika un komunikāciju tehnoloģijas, kas izmanto šīs programmas.

IT uzņēmums var būt liels un ar daudziem darbiniekiem, kuri katrs specializējies noteiktu uzdevumu veikšanā (piemēram, programmēšanā, testēšanā vai datortehnikas apkopē). Tāpat IT uzņēmums var būt arī neliels, kurā strādā tikai daži cilvēki (bieži vien arī paši īpašnieki), kas veic dažādus uzdevumus.

IT uzņēmums var specializēties kādu noteiktu problēmu risināšanā (piemēram, apkalpot lielas datu bāzes, izstrādāt datorspēles, veidot un uzturēt mājaslapas) vai arī piedāvāt ļoti plašu pakalpojumu loku (piemēram, gan izstrādāt programmatūru, gan veikt datortehnikas apkopi).