Datorsistēmu testētājs plāno, sagatavo un veic programmatūras īpašību pārbaudi, analizē rezultātus un dokumentē reālo stāvokli un tā atbilstību iedomātajām un definētajām prasībām.

Datorsistēmu testētājs darbā: 
 • dažādos programmatūras izstrādes posmos pārbauda tās atbilstību pasūtītāja prasībām, meklē iespējamās nepilnības un kļūdas;
 • analizē projekta dokumentus un saistošos noteikumu (piemēram, Latvijas Valsts standartus, pasūtītāja iekšējos noteikumus), iepazīstas ar programmatūras specifikāciju (kas un kādā veidā tai jādara);
 • sagatavo programmatūras testēšanas plānu (kādā veidā tiks pārbaudīts, vai programmatūra darbojas atbilstoši prasībām) un darbu secību;
 • novērtē, cik daudz laika un darba testēšana prasīs, plāno nepieciešamos tehniskos resursus;
 • izstrādā un izpilda testpiemērus (datus, kas tiek ievadīti programmatūrā, lai pārbaudītu tās darbību);
 • apzināti modelē iespējamās kļūdas vai datu noplūdes iespējas, lai pārbaudītu, vai programmatūra tās atpazīs;
 • pārbauda, vai programma ir saprotama, loģiski sakārtota un ērti izmantojama;
 • gatavo testēšanas pārskata dokumentus, lai informētu sistēmas projektētājus, sistēmanalītiķus un programmētājus par atrastajām kļūdām.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru un monitoru (vēlams divus vai vairākus), planšetdatoru, speciālas datorprogrammas (piemēram, automatizētas testēšanas programmas) un dažādus datu nesējus, lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas, izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri, lieto mobilo un fiksēto tālruni, sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, atsevišķos gadījumos var veikt darbu, neizejot no mājām – izmantojot internetu, organizējot videokonferences; strādā astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; jāstrādā komandā ar programmētājiem, IT projektu vadītāju, programmēšanas inženieri un citiem testētājiem.

Darba iespējas:

 var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, piemēram:

 • uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras, datu bāzu, interneta lapu, datorspēļu vai mobilo aplikāciju izstrādi saviem klientiem;
 • uzņēmumos, kuri izstrādā dažādas programmatūras vai datu bāzes savām vajadzībām (piemēram, bankas, bibliotēkas, ieņēmumu vai sociālās apdrošināšanas dienesti);
 • telekomunikāciju un mobilo sakaru uzņēmumos;
 • ražošanas uzņēmumos, izstrādājot aparatūras vai iekārtu programmnodrošinājumu;
 • jebkuros citos uzņēmumos, kam nepieciešama specifiska testēšanas darbu veikšanai (piemēram, jātestē īpašas grāmatvedības, lietvedības vai uzskaites programmas, uzņēmuma mājas lapa).