Uzraugs ieslodzījuma vietās veic ieslodzīto uzraudzību, seko dienas kārtības izpildei un iekšējās kārtības ievērošanai savā postenī, pārmeklē ieslodzīto kameras.

Uzraugs darbā ieslodzījumu vietās:
  • dienesta pienākumus pildot, pieņem posteni un noteiktajā laikā veic ieslodzīto skaitliskās pārbaudes;
  • izved ieslodzītos uz pastaigu, sanitāro apstrādi, uz nopratināšanu, pie ārsta, uz pirti, uz telefonsarunām, pie administrācijas pārstāvja, uz satikšanos ar radiniekiem;
  • seko, lai ieslodzītajiem savlaicīgi izsniedz ēdienu;
  • stājoties postenī, noskaidro operatīvo stāvokli – vai bijuši režīma pārkāpumi, pārbauda posteņa aprīkojumu – kameru un atslēgu tehnisko stāvokli, sakaru un signalizācijas sistēmas, trauksmes sistēmas;
  • regulāri pārbauda ieslodzītos ar noslieci uz bēgšanu;
  • veic ieslodzīto kratīšanu un kameru pārmeklēšanu;
  • uzrauga, lai starp dažādām kamerām nenotiek savstarpēji kontakti;
  • satikšanās un pienesuma telpās pārbauda atnestās mantas un pārtikas preces;
  • darbā ievēro ētikas kodeksu un subordināciju.
Darba aprīkojums:

Darbā (pēc noteiktas kārtības) izmanto speciālos aizsardzības līdzekļus, lieto fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus un dienesta ieroci.  

Darba apstākļi:

strādā maiņu darbu – vienu diennakti strādā un trīs brīvas, darbs pārsvarā ieslodzījuma telpās, arī teritorijā  

Darba iespējas:

Ieslodzījuma vietu pārvaldē.