Programmēšanas inženieris izstrādā lielu un kompleksu sistēmu programmatūras izstrādi atbilstoši funkcionalitātes, kvalitātes un resursu nosacījumiem, ievieš un uztur programmatūru, sagatavo programmatūras testēšanas plānu, veic nepieciešamās programmatūras izmaiņas, konsultē programmatūras lietotājus.

Programmēšanas inženieris darbā:
 • nodrošina lielu un kompleksu sistēmu programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu;
 • noskaidro pasūtītāja vēlmes, analizē saistošo dokumentāciju, iepazīstas ar esošo programmu nodrošinājumu, analizē dažādus tehniskos risinājumus un izvēlas piemērotāko;
 • izdomā un apraksta, kādai jābūt programmas arhitektūrai (programmatūras struktūra, kas apraksta tās sastāvdaļas un sakarības starp šīm sastāvdaļām), lai tā veiktu nepieciešamos uzdevumus, izmantojot klientam pieejamo tehnisko nodrošinājumu;
 • konstruē un apraksta programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda datoram, lai veiktu konkrētu uzdevumu);
 • noteiktā programmēšanas valodā raksta programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu (dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas);
 • sagatavo programmatūras testēšanas plānu, izstrādā un izpilda testpiemērus, gatavo testēšanas pārskata dokumentus;
 • izvērtē testēšanā un no lietotājiem iegūtos ziņojumus par kļūdām programmas darbībā un novērš tās;
 • sagatavo vidi programmatūras ieviešanai un uzstāda izstrādāto programmatūru;
 • nepieciešamības gadījumā izstrādā izmaiņas vai papildinājumus programmatūrā;
 • sagatavo programmatūras projektējuma apraksta dokumentāciju, lai būtu saprotama izveidotās programmas uzbūve un darbība un lai to varētu papildināt vai mainīt;
 • veido iebūvēto palīdzības sistēmu un sagatavo nepieciešamo lietotāja dokumentāciju;
 • konsultēt programmatūras lietotājus;
 • veic datu aizsardzības un drošības pasākumus;
 • vada programmētāju darba grupas.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas (piemēram, analīzes modeļa izveides rīki) un dažādus datu nesējus, lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās, atsevišķos gadījumos var veikt darbu, neizejot no mājām – izmantojot internetu; jāstrādā komandā ar IT projektu vadītāju, programmētājiem un testētājiem, nepieciešamas vadītprasmes; komunicējot ar lietotājiem, gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var specializēties programmu izstrādē, uzturēšanā vai uzlabošanā, vai arī kļūt par kādas programmēšanas valodas ekspertu; var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, kuri izstrādā, ievieš vai uzlabo lielu un kompleksu sistēmu programmatūras, piemēram:

 • uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras, datu bāzu, interneta lapu, datorspēļu vai mobilo aplikāciju izstrādi saviem klientiem;
 • uzņēmumos, kuri savām vajadzībām izstrādā lielas datu bāzes (piemēram, bankas, bibliotēkas, ieņēmumu vai sociālās apdrošināšanas dienesti);
 • uzņēmumos, kuri nodrošina informācijas un datu apriti (piemēram, pasts, ziņu dienesti un portāli);
 • telekomunikāciju un mobilo sakaru uzņēmumos;
 • ražošanas uzņēmumos, izstrādājot aparatūras vai iekārtu programmnodrošinājumu;
 • jebkuros citos uzņēmumos, kam nepieciešama specifiska programmēšana darbu veikšanai (piemēram, jāizstrādā, jāuzlabo vai jāuztur īpašas grāmatvedības, lietvedības vai uzskaites programmas, jāizstrādā vai jāuztur uzņēmuma mājas lapa).