Programmēšanas inženieris darbā:
 • nodrošina lielu un kompleksu sistēmu programmatūras izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu;
 • noskaidro pasūtītāja vēlmes, analizē saistošo dokumentāciju, iepazīstas ar esošo programmu nodrošinājumu, analizē dažādus tehniskos risinājumus un izvēlas piemērotāko;
 • izdomā un apraksta, kādai jābūt programmas arhitektūrai (programmatūras struktūra, kas apraksta tās sastāvdaļas un sakarības starp šīm sastāvdaļām), lai tā veiktu nepieciešamos uzdevumus, izmantojot klientam pieejamo tehnisko nodrošinājumu;
 • konstruē un apraksta programmatūras darbības algoritmus (darbības, kuras jāizpilda datoram, lai veiktu konkrētu uzdevumu);
 • noteiktā programmēšanas valodā raksta programmas kodu (programmas soļu secību) saskaņā ar projektējuma aprakstu (dokuments, kur aprakstīta programmas struktūra un funkcijas);
 • sagatavo programmatūras testēšanas plānu, izstrādā un izpilda testpiemērus, gatavo testēšanas pārskata dokumentus;
 • izvērtē testēšanā un no lietotājiem iegūtos ziņojumus par kļūdām programmas darbībā un novērš tās;
 • sagatavo vidi programmatūras ieviešanai un uzstāda izstrādāto programmatūru;
 • nepieciešamības gadījumā izstrādā izmaiņas vai papildinājumus programmatūrā;
 • sagatavo programmatūras projektējuma apraksta dokumentāciju, lai būtu saprotama izveidotās programmas uzbūve un darbība un lai to varētu papildināt vai mainīt;
 • veido iebūvēto palīdzības sistēmu un sagatavo nepieciešamo lietotāja dokumentāciju;
 • konsultēt programmatūras lietotājus;
 • veic datu aizsardzības un drošības pasākumus;
 • vada programmētāju darba grupas.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas (piemēram, analīzes modeļa izveides rīki) un dažādus datu nesējus, lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās, atsevišķos gadījumos var veikt darbu, neizejot no mājām – izmantojot internetu; jāstrādā komandā ar IT projektu vadītāju, programmētājiem un testētājiem, nepieciešamas vadītprasmes; komunicējot ar lietotājiem, gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var specializēties programmu izstrādē, uzturēšanā vai uzlabošanā, vai arī kļūt par kādas programmēšanas valodas ekspertu; var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, kuri izstrādā, ievieš vai uzlabo lielu un kompleksu sistēmu programmatūras, piemēram:

 • uzņēmumos, kas nodarbojas ar programmatūras, datu bāzu, interneta lapu, datorspēļu vai mobilo aplikāciju izstrādi saviem klientiem;
 • uzņēmumos, kuri savām vajadzībām izstrādā lielas datu bāzes (piemēram, bankas, bibliotēkas, ieņēmumu vai sociālās apdrošināšanas dienesti);
 • uzņēmumos, kuri nodrošina informācijas un datu apriti (piemēram, pasts, ziņu dienesti un portāli);
 • telekomunikāciju un mobilo sakaru uzņēmumos;
 • ražošanas uzņēmumos, izstrādājot aparatūras vai iekārtu programmnodrošinājumu;
 • jebkuros citos uzņēmumos, kam nepieciešama specifiska programmēšana darbu veikšanai (piemēram, jāizstrādā, jāuzlabo vai jāuztur īpašas grāmatvedības, lietvedības vai uzskaites programmas, jāizstrādā vai jāuztur uzņēmuma mājas lapa).