Autotransporta inženieris izstrādā, ievieš un vada transporta tehnisko, tehnoloģisko un organizatorisko procesu, pārzina automobiļu, to sastāvdaļu un rezerves daļu ražošanas, apkopes un remonta iekārtu izgatavošanu, izmantošanu un uzturēšanu.

Autotransporta inženieris darbā:
 • veic autotransporta un loģistikas sistēmas izveidi, izstrādi un to uzlabo;
 • veic un kontrolē automobiļu remonta un ekspluatācijas tehnoloģiju izstrādi un uzlabošanu;
 • organizē mācības personālam;
 • nodarbojas ar pētniecības un izglītošanas darbu autotransporta nozarē;
 • plāno un uzrauga veicamos darbus;
 • ir atbildīgs par panākto rezultātu kvalitāti;
 • pārzina darbus, kas saistīti ar automašīnu ekspluatāciju, transporta organizāciju un jauno tehnoloģiju ieviešanu;
 • veido loģistiskās shēmas un veic to aprēķinus, kā arī plāno jauno tehnoloģiju ieviešanu loģistikā un loģistikas sistēmas pilnveidošanā;
 • veic konkrētas tehnikas iegādi un apmāca personālu darbam ar to, bet pēc tam vērtē, cik lietderīga ir bijusi tehnoloģiju ieviešana;
 • izstrādā kvalifikāciju celšanas kursu programmas;
 • piedalās laboratoriju pētījumos;
 • risina un strādā ar jautājumiem, kuri saistīti ar likumiem, darba organizāciju un procedūru.
Darba aprīkojums:

darbā izmanto datoru un speciālas datorprogrammas loģistikas sistēmu izstrādei un biroja tehniku, piemēram, printeri, kopējamo iekārtu, skeneri. Atbilstoši konkrētā darba specifikai izmanto arī iekārtas un darbarīkus automašīnu remontam un ekspluatācijai.

Darba apstākļi:

autotransporta inženieris darbu veic biroja tipa telpās vai arī tehniskajās telpās un ārpus darbavietas (piemēram, ja jāveic satiksmes negadījuma ekspertīze). Autotransporta inženieris strādā astoņas darba stundas dienā.

Iespējamais atalgojums:

atalgojums ir atkarīgs no reģiona, uzņēmuma un darbinieka kvalifikācijas. Mēnešalga autotransporta inženierim SIA "Amserv Motors" var būt līdz pat 1000 EUR pēc nodokļu nomaksas.

Darba iespējas:

var strādāt iestādēs un uzņēmumos, kas nodarbojas ar kravu pārvadājumiem, automobiļu tirdzniecību, remontu, ekspluatāciju, satiksmes drošības jautājumiem, automobiļu tehnisko ekspertīzi. Tāpat autotransporta inženieris var strādāt projektēšanas, pētniecības un izglītības iestādēs, kas saistītas ar autotransporta sistēmu. Autotransporta inženieri nepieciešami gan lielos uzņēmumos, kuru darbības nodrošināšanai tiek uzturētas autotransporta vienības, gan nelielās firmās, kas specializējas pakalpojumos tieši autotransporta jomā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

tehniskā un loģiskā domāšana, līdera dotības, telpiskā uztvere un tehniskā domāšana, labas prasmes izmantot speciālo literatūru un datorprogrammas, pacietība, precizitāte, labas komunikācijas prasmes, laba psiholoģiskā un teorētiskā sagatavotība, jāievēro drošības tehnikas prasības un jāuzrauga to izpilde, prasmes strādāt individuāli un komandā, spēja vadīt sev padotos speciālistus, atbildības sajūta, labas latviešu valodas, kā arī vismaz divu svešvalodu zināšanas, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2018. gada 10. decembrī