Kuģa pavārs aprēķina nepieciešamo produktu daudzumu, gatavo un noformē ēdienus, organizē un vada apkalpojošā personāla darbu, ievēro personīgās un pārtikas higiēnas, darba aizsardzības, vides aizsardzības un saistošo nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības.

Kruīza kuģa pavārs darbā:

 • izvērtē iegādāto pārtikas produktu kvalitāti un drošumu;
 • gatavo un noformē ēdienus, ņemot vērā šefpavāra noteikto;
 • ievēro personīgās un pārtikas higiēnas prasības;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro kuģošanas drošības noteikumu prasības;
 • ievēro saistošos nacionālo un starptautisko normatīvo aktu prasības;
 • ievēro labu jūras praksi;
 • izmanto profesionālo terminoloģiju angļu valodā;
 • ved un lieto darbam nepieciešamo dokumentāciju angļu valodā;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro ugunsdrošības prasības;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību uz kuģa;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

kruīza kuģa pavāra darba aprīkojums ir virtuves instrumenti (naži, dakšas, mizotāji u.c.), virtuves iekārtas (plītis, krāsnis, mikseri, kateri u.c.), dažādi trauki, pannas u. tml. Tāpat pavārs izmanto biroja tehniku ēdienkaršu sagatavošanai.

Darba apstākļi:

kruīza kuģa pavārs strādā iekštelpās, tvaiku, dūmu un paaugstinātas temperatūras apstākļos. Tāpat kruīza kuģa pavārs saskaras ar dažādiem ķīmiskajiem šķīdumiem, dezinficējot virsmas u. tml. Pavāram nepieciešama arī fiziskā sagatavotība, jo dažkārt nākas cilāt smagākas pārtikas produktu kastes, vai virtuves iekārtas. Darba laiks ir atkarīgs no reisa ilguma un pavāru vai to palīgu skaita, jo ēdieni jāgatavo arī tā, lai nakts laikā būtu nodrošināta pārtika.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga kruīza kuģa pavāram atkarīga no darba līguma un kompānijas, kurai pieder kuģis. Darba samaksas apjomu nosaka arī tādi faktori kā pavāra iepriekšējā darba pieredze un profesionalitāte.

Darba iespējas:

kruīza kuģa pavārs var strādāt uz Latvijas vai citu valstu karogu kuģiem starptautiskajā kuģošanā pie nosacījuma, ka viņš ir sertificēts atbilstoši jūrnieku sertificēšanas prasībām.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jāpiemīt organizatora spējām, jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt radošumam, jāspēj sadarboties starptautiskā un starpnacionālā komandā, jāpārzina pārtikas produkti dažādās valstīs, jāpiemīt rīcības spējām ārkārtas situācijās, labi jāpārvalda angļu valoda.

Publicēts 2020. gada 7. septembrī