Aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālists ir persona, kura rūpējas par kravas nogādāšanu no punkta A uz punktu B, izmantojot lidmašīnas.

Aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālists darbā:

 • sagatavo kravas transportēšanas dokumentus;
 • nosaka kravas tipu – bīstama krava vai droša;
 • izmanto dažādas specifiskas loģistikas datu bāzes;
 • strādā, stingri ievērojot starptautiskos aviācijas standartus;
 • pārzina muitas deklarēšanas procedūras un prasības;
 • izmanto muitas sistēmas;
 • plāno kravu izvietojumu lidmašīnās, ņemot vērā lidmašīnu modeļus un to ietilpību;
 • sagatavo transportēšanai dzīvniekus;
 • iegūst informāciju par aviokompāniju plānotajām kravām;
 • sagatavo reisu slēgšanas manifestus;
 • nosūta kravas datus aviokompāniju atbildīgajiem svara un balansa koordinatoriem;
 • pārliecinās par kravas iepakošanu un nostiprināšanu atbilstoši standartiem;
 • raksta ziņojumus lidmašīnu kapteiņiem;
 • sadarbojas ar citiem lidostas un aviokompāniju speciālistiem;
 • pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro vides un darba aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības prasības;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālista aprīkojums ir dažādas datu bāzes, dokumentu formas, rācija, starptautiskās aviācijas kravu pārvadājumu standarti, dators, printeris, skeneris un tālrunis. Speciālists darbā atrodas gaismu atstarojošā vestē un izmanto darba aizsardzības līdzekļus – cimdus, aizsargķiveri.

Darba apstākļi:

aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālists strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām. Speciālistam ir nepieciešama arī laba fiziskā sagatavotība, jo darbs pārsvarā tiek veikts kājās stāvot, dodoties uz noliktavām un pārbaudot sagatavotās kravas. Darba laiks ir 8 stundu darba diena.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālistam ir atkarīga no darba līguma un kompānijas, kurā strādā. Atalgojuma apjomu nosaka arī tādi faktori kā paša speciālista iepriekšējā darba pieredze un profesionalitāte.

Darba iespējas:

aviācijas kravu virszemes apkalpošanas speciālists var strādāt loģistikas un transporta uzņēmumos, akciju sabiedrībās vai kā pašnodarbinātā persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt labām komunikācijas spējām, jāpārzina starptautiskās aviācijas kravu pārvadājumu standarti, jāpiemīt rīcības spējām ārkārtas situācijās, labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 5. oktobrī