Maiznieks strādā pārtikas aprites uzņēmumā, veicot maizes un miltu produktu ražošanu un ar to saistītus darbus.

Maiznieks darbā:
 • nodrošina maizes izstrādājumu ražošanas tehnoloģisko procesu, piemēram, gatavo rudzu vienkāršos ieraugus un mīklu, atjauno rudzu ieraugus;
 • sagatavo izejvielas darbam;
 • gatavo rauga mīklu ar iejavas un beziejavas paņēmienu;
 •  atjauno rudzu ieraugus (plaucējumus) un mīklu;
 •  veido mīklas sagataves atbilstoši izstrādājuma veidam;
 • ievēro cepšanas režīmus;
 • nosaka organoleptiski (red.- pārtikas produktu sajušana ar garšu, smaržu, redzi) pārtikas izejvielu un pusfabrikātu kvalitāti;
 • dažreiz veic ražošanas dokumentācijas uzskaiti un izstrādājumu kalkulāciju; 
 • dažreiz noformē izejvielu pieņemšanas un gatavās produkcijas realizācijas dokumentus; 
 • veic izstrādājumu virsmas apstrādi pirms un pēc cepšanas ar dezinfekcijas līdzekļiem;
 • ievēro iekārtu elektrodrošības, sanitāros un higiēnas  noteikumus.
Darba aprīkojums:

strādā ar pārtikas produktiem, ko izmanto maizes cepšanā, strādā ar tehnoloģiskajā procesā izmantojamām iekārtām, piemēram, maizes krāsni, mīklas mīcītājiem, izmanto dažādus mīklas izstrādājumu cepšanai paredzētas formas, nažus, mīklas ruļļus, miltu sietus.

Darba apstākļi:

strādā maizes ražošanas cehā pie noteiktas siltuma temperatūras (vidēji 26-30 grādi). Jābūt fiziski labā formā. Astoņu stundu (var būt mazāk, var būt vairāk - pie summētā darba laika) darbs dienas un nakts maiņās. Jāievēro stingras personīgās higiēnas prasības un jānēsā speciāls darba apģērbs.

Darba iespējas:

strādāt maizes ražošanas uzņēmumos, ar pārtikas ražošanu un apstrādi saistītos uzņēmumos.