IT sistēmu arhitekts veic programmatūras vai aparatūra sistēmas funkcionālo un tehnisko projektēšanu, saskaņā ar prasību specifikāciju, konsultē un atbalsta sistēmas izstrādātāju, pārbauda izstrādātās sistēmas atbilstību projektējumam.

IT sistēmu arhitekts darbā:
  • projektē jaunu informācijas sistēmu vai arī uzlabo esošu sistēmu, lai tā atbilstu lietotāja vajadzībām;
  • veic sistēmas funkcionālās un tehniskās arhitektūras (sistēmas struktūra, kas apraksta tās sastāvdaļas un sakarības starp šīm sastāvdaļām) projektēšanu, saskaņā ar prasību specifikāciju;
  • veido sistēmas modeļus un prototipus, kā arī dokumentē sistēmas projektēšanas gaitu;
  • plāno sistēmas veiktspēju (nosaka prasības, pēta un pārbauda variantus);
  • nosaka programmatūras izstrādes vidi, rīkus un tehnoloģiskos procesus;
  • uzrauga sistēmas izstrādes gaitu;
  • konsultē un atbalsta sistēmas izstrādātājus;
  • pārbauda izstrādātās sistēmas atbilstību projektējumam.
  • analīzē klientu prasības un izstrādā projektējamās sistēmas tehnisko specifikāciju (dokuments, kurā noteikts, kas un kādā veidā sistēmai būs jāveic);
  • noskaidro ierobežojumus un lietošanas vides prasības, aprēķina izmaksas un riskus, izvēlas piemērotākos risinājumus;
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri, projektoru; lieto mobilo un fiksēto tālruni, diktofonu; sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; nereti organizē tikšanās uz vietas savā uzņēmumā vai pie pasūtītājiem, kā arī organizē videokonferences; jāstrādā komandā ar citiem IT speciālistiem; komunicējot ar pasūtītāju gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu, jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var strādāt gan IT uzņēmumos, kas izstrādā IT sistēmas saviem klientiem, gan lielos uzņēmumos, kuri izstrādā un uztur IT sistēmas savām vajadzībām.