Mēbeļu dizainers izstrādā mēbeļu skices, veic materiālu izvēli un aprēķinus, kā arī piedalās izstrādājumu izgatavošanā atbilstoši radītajām skicēm.

Mēbeļu dizainers darbā:

  • izprot pasūtījuma mērķi un uzdevumus;
  • pārzina koksnes materiālu īpašības un pielietojumu;
  • sadarbojoties ar pasūtītāju, sagatavo mēbeļu skices, nosaka piemērotāko materiālu, aprēķina pasūtījuma izmaksas;
  • patstāvīgi spēj īstenot ieceres, izgatavot mākslinieciskām un funkcionālajām prasībām atbilstošus izstrādājumus;
  • pārzina galdniecības paņēmienus un mēbeļu izgatavošanas instrumentu, iekārtu un aprīkojuma pielietojumu;
  • seko līdzi jomas speciālistu profesionālajai darbībai un mēbeļu dizaina aktualitātēm pasaulē.

Darba aprīkojums

Mēbeļu dizainers darbā izmanto papīru, zīmuli, pildspalvu, specializētās datorprogrammas mēbeļu projektēšanai, kā arī mēbeļu izgatavošanas instrumentus, iekārtas un aprīkojumu.

Darba apstākļi

Mēbeļu dizainera darbs pārsvarā norit telpās pie datora, veidojot mēbeļu dizainu, kā arī darbnīcā, izgatavojot mēbeles. Ņemot vērā, ka darbā tiek izmantotas kokapstrādes darbmašīnas, jālieto personīgie aizsardzības līdzekļi (aizsargbrilles, austiņas, putekļu maska u.c.) un jāievēro darba drošība.

Darba iespējas

Mēbeļu dizainers var veikt individuālu uzņēmējdarbību vai strādāt mēbeļu izgatavošanas darbnīcās un uzņēmumos.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

spēja radoši un patstāvīgi domāt, veikt izpēti produktu ideju attīstīšanai; pacietība un mērķtiecība; zināšanas par materiālu īpašībām un pielietojumu; prasme strādāt ar specializētajām datorprogrammām darbu rasējumu veidošanai; prasme strādāt ar mēbeļu izgatavošanas iekārtām un aprīkojumu.

Publicēts 2021. gada 12. augustā