Florists izgatavo iztrādājumus no florālā materiāla, pielietojot floristikas pamattehnoloģijas, nodrošina augu, ziedu un floristikas izstrādājumu kvalitāti darba/tirdzniecības telpās, apkalpo klientus un piedalās telpu noformēšanā.

Florists darbā:

 • pasūta ziedus, augus un floristikas materiālu;
 • sagatavo darbam nepieciešamos materiālus (škēres, knaibles u. c.);
 • izsaiņo ziedus un augus;
 • izvērtē piegādāto ziedu kvalitāti;
 • sakārto ziedus vāzēs un izvieto tos tirdzniecības telpās;
 • gatavo floristikas izstrādājumus (pušķus, vainagus, kompozīcijas u.c.), izvēloties kompozīcijas stilu, tehnisko izpildījumu, krāsu salikumu u. tml.;
 • kopj ziedus un augus, un nodoršina to pareizu uzglabāšanu;
 • kopj profesionālos instrumentus;
 • piedalās telpu florālā noformēšanā;
 • apkalpo klientus tirdzniecības vietā;
 • pielieto prezentācijas prasmes;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības un higiēnas prasības;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

florālais un neflorālais materiāls, darba instrumenti, floristikas materiāls.

Darba apstākļi:

florists pārsvarā strādā iekštelpās, taču atkarībā no pasūtījuma specifikas, darbs var būt arī ārpus telpām vai zem nojumēm. Jārēķinās, ka darbs pārsvarā jāveic stāvot kājās. Tāpat darbs saistīts ar telpas temperatūras un mitruma svārstībām. Darba laiks ir noteikts atkarībā no nodarbinātības veida – maiņu darbs, pilna darba diena, darbs brīvdienās vai tikai pēc pasūtījuma.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga floristam atkarīga no darba vietas, darba līguma nosacījumiem un reģiona.

Darba iespējas:

florists var strādāt gan uzņēmumā kā nodarbinātais, gan individuāli kā pašnodarbinātā persona.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jābūt ļoti komunikablam, jāpiemīt vēlmei mācīties, jāspēj strādāt kā individuāli, tā komandā, jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2021. gada 27. aprīlī