Psihologs darbā ieslodzījumu vietās
  • veic jaunuzņemto ieslodzīto izpēti - ieslodzīto psiholoģisko testēšanu, sastāda  ieslodzītā psiholoģisko raksturojumu un rekomendāciju;
  • veic ieslodzīto psiholoģiskā konsultēšana gan individuāli, gan grupās;
  • sniedz pirmo psiholoģisko palīdzību suicīda mēģinājumos un krīžu  gadījumos;
  • apmeklē supervīzijas (sarunas ar speciāli apmācītu psihologu, kas sniedz atbalstu  psihologam profesionālajā darbā un izvērtē tā kompetences);
  • darbā ievēro psihologa darba ētikas kodeksu un psiholoģiskā noslēpuma neizpaušanu,
  • atbildīgs par darba norisi, kļūdām analīzes gaitā metožu pielietošanu.   
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru un izmanto specifisko darba literatūru.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā psihologam paredzētā darba kabinetā, intervijas ar ieslodzītajiem notiek speciāli tam paredzētajās telpās. Sadarbojas ar psihiatru, iestādes medicīnas daļas ārstiem un medmāsām.

Darba iespējas:

Ieslodzījumu vietas pārvaldes, Sociālās rehabilitācijas centrā.