Kapelāns darbā ieslodzījumu vietās
  • nodrošina notiesāto personu garīgo aprūpi, neatkarīgi no to reliģiskās pārliecības vai piederības;
  • sniedz notiesātājiem morālu atbalstu un konsultācijas reliģiskajos un morāli ētiskajos jautājumos;
  • organizē dažādu konfesiju dievkalpojumus, video, lekcijas, literatūras izpētes, koncertus un citus pasākumus;
  • vada kristīgās izglītošanas un rehabilitācijas programmas, kas veicina notiesāto personu vērtību orientācijas maiņu;
  • organizē notiesāto tikšanos ar garīdzniekiem;
  • darbā ievēro ētikas kodeksu, kapelāna darba ētiku un datu konfidencialitāti.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar datoru, izmanto reliģisko literatūru.

Darba apstākļi:

astoņu stundu darba diena, strādā kapelas telpās, individuālās konsultācijas notiek notiesātā kamerā.

Darba iespējas:

Ieslodzījumu vietas pārvaldes Resocializācijas daļā.