Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs vada informācijas tehnoloģiju projektu izstrādi un nodrošina to veiksmīgu rezultātu, koordinē projektā iesaistīto cilvēku darbu, analizē klienta vajadzības un saskaņo tās ar projekta izstrādes laika un budžeta iespējām.

Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs darbā:
  • vada komandas darbu informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas projektos;
  • kontaktējas ar pasūtītāju, izzina viņa vajadzības un prasības, kādam jābūt galaproduktam;
  • analizē saistošo dokumentāciju, izvērtē iespējamos tehniskos risinājumus, prognozē laika un darba patēriņu, izstrādā un prezentē pasūtītājam projekta piedāvājumu;
  • plāno projekta posmus, laika grafiku un sasniedzamos rezultātus, nepieciešamības gadījumā veic sākotnējā plāna izmaiņas;
  • plāno projekta izmaksas un nepieciešamos resursus (gan finansiālos, gan cilvēkresursus), kontrolē to izmantošanu;
  • vadoties pēc projekta mērķa, izveido projekta komandu (no programmētājiem, testētājiem, sistēmanalītiķiem u.c.), plāno un kontrolē viņu individuālo darbu un koordinē viņu sadarbību;
  • kontrolē projekta plāna izpildi un galaprodukta kvalitāti, raugās, lai paveiktais atbilstu pasūtītāja prasībām un pasūtītājs būtu apmierināts;
  • regulāri komunicē ar pasūtītāju, sagatavo ziņojumus par projekta gaitu vadībai un pasūtītājam.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, specializētas datorprogrammas (piemēram, projektu vadības, darba uzdevumu reģistrācijas vai resursu rezervācijas programmas) un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; ikdienā daudz lieto mobilo un fiksēto tālruni, sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; lielu darba laika daļu pavada, organizējot tikšanās uz vietas uzņēmumā vai pie pasūtītājiem; komunicējot ar pasūtītāju gan klātienē, gan pa telefonu, e-pastu vai izmantojot videokonferences, jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var specializēties dažādu programmatūru izstrādes projektu vadīšanā; var strādāt gan IT uzņēmumos, kas izstrādā programmatūras saviem klientiem, gan lielos uzņēmumos, kuri izstrādā programmatūras savām vajadzībām.