Informācijas tehnoloģiju projektu vadītājs darbā:
  • vada komandas darbu informācijas sistēmu izstrādes, ieviešanas un uzturēšanas projektos;
  • kontaktējas ar pasūtītāju, izzina viņa vajadzības un prasības, kādam jābūt galaproduktam;
  • analizē saistošo dokumentāciju, izvērtē iespējamos tehniskos risinājumus, prognozē laika un darba patēriņu, izstrādā un prezentē pasūtītājam projekta piedāvājumu;
  • plāno projekta posmus, laika grafiku un sasniedzamos rezultātus, nepieciešamības gadījumā veic sākotnējā plāna izmaiņas;
  • plāno projekta izmaksas un nepieciešamos resursus (gan finansiālos, gan cilvēkresursus), kontrolē to izmantošanu;
  • vadoties pēc projekta mērķa, izveido projekta komandu (no programmētājiem, testētājiem, sistēmanalītiķiem u.c.), plāno un kontrolē viņu individuālo darbu un koordinē viņu sadarbību;
  • kontrolē projekta plāna izpildi un galaprodukta kvalitāti, raugās, lai paveiktais atbilstu pasūtītāja prasībām un pasūtītājs būtu apmierināts;
  • regulāri komunicē ar pasūtītāju, sagatavo ziņojumus par projekta gaitu vadībai un pasūtītājam.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, specializētas datorprogrammas (piemēram, projektu vadības, darba uzdevumu reģistrācijas vai resursu rezervācijas programmas) un biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; ikdienā daudz lieto mobilo un fiksēto tālruni, sazinās arī ar e-pasta un skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; lielu darba laika daļu pavada, organizējot tikšanās uz vietas uzņēmumā vai pie pasūtītājiem; komunicējot ar pasūtītāju gan klātienē, gan pa telefonu, e-pastu vai izmantojot videokonferences, jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var specializēties dažādu programmatūru izstrādes projektu vadīšanā; var strādāt gan IT uzņēmumos, kas izstrādā programmatūras saviem klientiem, gan lielos uzņēmumos, kuri izstrādā programmatūras savām vajadzībām.