Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs darbā:
  • plāno muzejpedagoģiskā darba stratēģiju un vada tās īstenošanu;
  • nosaka muzejpedagoģijas produktu tematiskās jomas un uzdod to detalizētu izstrādi muzjepedagogiem;
  • pārbauda muzeja izglītojošo pasākumu (ekskursiju, lekciju, nodarbību) atbilstību muzejpedagoģijas prasībām;
  • organizē muzeja darbinieku apmācību izglītojošo pasākumu vadīšanā;
  • vada nodarbības, lekcijas, ekskursijas, kā arī izbraukuma nodarbības;
  • iesaistās izstāžu un ekspozīciju veidošanas darba grupās, piesaista nepieciešamos sadarbības partnerus;
  • konsultē citus muzeja darbiniekus par muzeja produktu atbilstību dažādu apmeklētāju grupu vajadzībām;
  • izmanto dažādus veidus, kā piesaistīt muzeja apmeklētājus un informēt viņus par muzeja produktiem.
Darba aprīkojums:

lieto biroja tehniku (dators, printeris, kopēšanas aparāts, skeneris u.tml.); strādājot ar krājuma priekšmetiem, lieto atbilstošu aprīkojumu (cimdi, lupas, apgaismes ķermeņi u.c.); vadot nodarbības, var valkāt tēmai atbilstošus kostīmus, izmantot interaktīvus objektus, darba lapas u.c. materiālus.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās (ja muzeja ekspozīcija atrodas brīvā dabā, tad strādā arī ārā) astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties izstādes atklāšanas termiņam, iespējamas virsstundas; darbs pieskaņots muzeja darba laikam, tādēļ jāstrādā arī brīvdienās un svētku dienās; organizē klātienes un izbraukuma tikšanās ar sadarbības partneriem; saskaras ar dažādu valstu, kultūru un nacionalitāšu cilvēkiem, sazinoties svešvalodās, līdz ar to darbs var būt psiholoģiski saspringts; darbs ir fiziski nogurdinošs, jo daudz jāstaigā, liela slodze balsij; jāiegaumē liels informācijas apjoms; nepieciešamas labas publiskās uzstāšanās prasmes.