Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs plāno, organizē un veic muzeja izglītojošo darbu un darbu ar apmeklētājiem, vada ekskursijas, izstrādā muzejpedagoģiskās programmas muzeja izstādēm un ekspozīcijām.

Izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājs darbā:
  • plāno muzejpedagoģiskā darba stratēģiju un vada tās īstenošanu;
  • nosaka muzejpedagoģijas produktu tematiskās jomas un uzdod to detalizētu izstrādi muzjepedagogiem;
  • pārbauda muzeja izglītojošo pasākumu (ekskursiju, lekciju, nodarbību) atbilstību muzejpedagoģijas prasībām;
  • organizē muzeja darbinieku apmācību izglītojošo pasākumu vadīšanā;
  • vada nodarbības, lekcijas, ekskursijas, kā arī izbraukuma nodarbības;
  • iesaistās izstāžu un ekspozīciju veidošanas darba grupās, piesaista nepieciešamos sadarbības partnerus;
  • konsultē citus muzeja darbiniekus par muzeja produktu atbilstību dažādu apmeklētāju grupu vajadzībām;
  • izmanto dažādus veidus, kā piesaistīt muzeja apmeklētājus un informēt viņus par muzeja produktiem.
Darba aprīkojums:

lieto biroja tehniku (dators, printeris, kopēšanas aparāts, skeneris u.tml.); strādājot ar krājuma priekšmetiem, lieto atbilstošu aprīkojumu (cimdi, lupas, apgaismes ķermeņi u.c.); vadot nodarbības, var valkāt tēmai atbilstošus kostīmus, izmantot interaktīvus objektus, darba lapas u.c. materiālus.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās (ja muzeja ekspozīcija atrodas brīvā dabā, tad strādā arī ārā) astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties izstādes atklāšanas termiņam, iespējamas virsstundas; darbs pieskaņots muzeja darba laikam, tādēļ jāstrādā arī brīvdienās un svētku dienās; organizē klātienes un izbraukuma tikšanās ar sadarbības partneriem; saskaras ar dažādu valstu, kultūru un nacionalitāšu cilvēkiem, sazinoties svešvalodās, līdz ar to darbs var būt psiholoģiski saspringts; darbs ir fiziski nogurdinošs, jo daudz jāstaigā, liela slodze balsij; jāiegaumē liels informācijas apjoms; nepieciešamas labas publiskās uzstāšanās prasmes.

Publicēts 2013. gada 18. jūlijā