Meža mašīnu operators darbā:
  • veic meža atjaunošanu un mežizstrādi – sagatavo augsni cirsmā, sēj un stāda jaunaudzes, nosaka apmežoto platību;
  • veic meža sēklkopības un kokaudzētavas darbus – kopj sēklu plantācijas, ievāc čiekurus un sēklas, veic sēklu pirmsapstrādi;
  • veic meža kopšanu;
  • veic kokmateriālu sagatavošanu – izvēlas gāšanas virzienu un secību, gāž kokus un atzaro tos, izveido pievešanas ceļus;
  • krautnē un uzmēra kokmateriālu sortimentus cirsmā;
  • prot rīkoties ar mašīnām, mehānismiem un darba rīkiem;
  • veic mašīnu, instrumentu un darba rīku apkopes un remontus;
  • strādājot, rūpējas par vides nepiesārņošanu.
Darba aprīkojums:

darbā strādā ar dažādām meža mašīnām, atslēdznieku un metinātāju instrumentiem, izmanto arī citus mežsaimniecības instrumentus, elektronisko datu apmaiņas datorprogrammas, valkā darba apģērbu.

Darba apstākļi:

darbu veic patstāvīgi, vienatnē vai nelielā grupā, strādnieks pakļauts tiešai klimatisko apstākļu ietekmei, vibrācijai, troksnim, - iespējama arī saskarsme ar indīgiem un alerģiskiem augiem, slimiem meža dzīvniekiem, čūskā, ērcēm. Darba laikā ir saskarsme ar degvielām, eļļām, izplūdes gāzēm, ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem.

Darba iespējas:

var strādāt mežu apsaimniekošanas un mežizstrādes uzņēmumos.