Interjera dizainers veic ar publiskās un privātās vides projektēšanu un dizainu saistītu pasūtījumu izpildi – datu izpēti, problēmu konstatāciju, analīzi un radošu risinājumu, izstrādā interjera projekta konceptuālo modeli, objekta funkcionālās shēmas un pilna apjoma interjera projektu, kā arī veic interjera stila piedāvājuma izstrādi, projekta prezentāciju, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.

Interjera dizainers darbā:

 • iepazīstas ar darba uzdevumu un noskaidro klienta funkcionālās un estētiskās prasības, precizē darbu izpildes termiņus;
 • noskaidro prasības sadarbībai ar ēkas arhitektu, esošajiem un potenciālajiem projektā iesaistītajiem speciālistiem un dienestiem;
 • iepazīstas ar konkrēto projektu saistītajiem standartiem un normatīviem;
 • analizē ar projektu saistīto informāciju, formulē projekta pamatuzdevumus, tā realizācijas iespējas un nepieciešamos resursus;
 • analizē projektējamā objekta konstruktīvās, funkcionālās un stilistiskās īpatnības;
 • analizē projekta pielietojamo sistēmu, materiālu un izejvielu pielietošanas pamatnosacījumus;
 • sastāda projekta uzdevumu un tehnisko līdzekļu specifikāciju;
 • nosaka projekta izstrādes termiņu, piedāvā optimizācijas veidus;
 • veic projekta izmaksu aprēķinus;
 • analizē un piedāvā risinājumus problēmām, kas rodas projekta izstrādes procesā;
 • izstrādā objekta interjera dizaina koncepciju;
 • izstrādā projekta konceptuālo modeli, saskaņo to ar klientu, arhitektu un atbildīgajiem dienestiem;
 • izstrādā funkcionālu telpu shēmu, objekta funkcionālā plānojuma un stilistiskā risinājuma variantus;
 • projektē interjera elementus un detaļas (nenesošās konstrukcijas);
 • izvēlas telpu funkcijai un stilam atbilstošus apdares materiālus un apdares veidus, interjera krāsu risinājumu;
 • izstrādā apgaismojuma, elektropieslēgumu un komunikāciju izvietojumu plānus;
 • izvēlas un komplektē dizaina koncepcijai atbilstošas mēbeles un gaismas ķermeņus;
 • izstrādā nestandarta iekārtu un detaļu (mēbeles, gaismas ķermeņi u.c. objekti) projektus;
 • izmanto optimālākos projektu vizualizācijas paņēmienus un pasnieguma veidus, piemēram, projekta 3D modeli;
 • sagatavo un saskaņo projekta dokumentāciju, veic projekta prezentāciju;
 • plāno projekta realizāciju un veic autoruzraudzību - uzrauga realizācijas atbilstību projekta koncepcijai, estētiskajām un tehniskajām prasībām, kā arī uzrauga termiņu ievērošanu;
 • ievēro drošības un vides aizsardzības noteikumus.

Darba un izaugsmes iespējas

Interjera dizainers var strādāt ar interjera nozari saistītos uzņēmumos – celtniecības, arhitektūras un dizaina birojos, kā arī salonus, kas projektē un izgatavo interjera elementus - gaismekļus, aizkarus, mēbeles u.c.. Tāpat interjera dizainers var strādāt uzņēmumos, kas izstrādā vizuālās reklāmas un poligrāfijas projektus.  Interjera dizainers var būt arī uzņēmējs, kas veic interjeru projektēšanu un pārprojektēšanu, organizē projektu izpildi un autoruzraudzību.

Attēlu galerijā sniegsim Tev ieskatu Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma (RMMT) interjera dizaina nodaļas audzēkņu mācību procesā un interjera dizaineres Zanes Skalbergas darba ikdienā.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Ļoti labas sadarbības un komunikācijas prasmes.
 • Radošums un aizrautība.
 • Prasme izvēlēties projekta īstenošanai atbilstošus materiālus un tehnoloģijas.
 • Prasme vizualizēt interjera projektu, izmantojot tradicionālos paņēmienus (zīmējot skices ar roku), kā arī lietojot datorprogrammas.
 • Prasmes un iemaņas mākslās - zīmēšanā, gleznošanā, skicēšanā, krāsu teorijā, grafikā un kompozīcijā.
 • Izpratne par vēsturiskajiem dizainiem un stiliem, kā arī par laikmetīgajām tendencēm.
 • Tehniskās zināšanas - apdares materiālu daudzveidība, pielietojums un apdares darbu tehnoloģijas.
 • Prasme sastādīt tāmi un prezentēt izstrādāto projektu.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Vērtīgu pieredzi var gūt, ja pirms strādāšanas individuāli, iziet praksi pie pieredzējuša interjera dizainera. Tas sniedz iespēja redzēt interjera dizainera darba ikdienas nianses - kā komunicē ar klientu, kā veidojas samaksa par dizainera pakalpojumiem u.c.
 • Lai varētu izveidot skaistu, klienta ikdienas dzīvei ērtu un funkcionālu privāto telpu, interjera dizaineram ir ļoti daudz jākomunicē ar klientu, tā izzinot viņa vēlmes, ikdienas paradumus, dzīves stilu un hobijus.
 • Interjera dizaineram regulāri jāapmeklē ar interjera dizaina un būvniecības nozari saistītas izstādes un ražotnes, lai pārzinātu aktualitātes materiālu un būvniecības tehnoloģiju jomā. Tas sniedz iespēju parādīt sevi kā jomu pārzinošu speciālistu, kā arī izglītot klientu par iespējām, piedāvājot interesantus risinājumus interjera izveidē vai pārprojektēšanā.
 • Vislabāk, ja klients konsultējas ar interjera dizaineru par arhitekta izstrādāto mājas projektu pirms mājai ielieti pamati. Ņemot vērā klienta specifiskās vēlmes un ikdienas paradumus, interjera dizainers var ieteikt pārplānot sienas (izņemot nesošās sienas). Piemēram, salīdzinoši bieži tiek pārplānota virtuve, kad interjera dizainers ir noskaidrojis klienta ēdiena gatavošanas paradumus, cik ir trauku u.tml. Interjera dizainers pievērš uzmanību, lai telpas un to funkcijas atbilstu klienta ikdienas vajadzībām - “Interjers kalpo klientam, nevis klients kalpo interjeram”.
 • Darbā obligāti  ir nepieciešamas tehniskās zināšanas, kuras mācās un pilnveido arī darba procesā. Līdz pat sīkākajām niansēm ir jāzina, kā var uztaisīt to, ko pats interjera dizainers ir projektējis. Jāpārzina telpu apdares materiālu daudzveidība un pielietojums – tapetes, flīzes, grīdas segumi un dēļi, griesti, līstes, krāsas, lakas, špakteles, gruntis, līmes u.tml. Turklāt ir jāzina arī materiālu saderība un jābūt izpratnei par apdares darbu veikšanas tehnoloģiju.
 • Apdares darbu veikšanas praktiskās zināšanas ir ļoti būtiskas, veicot projekta ieviešanas autoruzraudzību, tas ir, uzraugot, kā tiek veikti projekta īstenošanas darbi, piemēram, vai meistari ieklāj flīzes atbilstoši interjera dizainera rasējumam. Projekta autoruzraudzība ierasti tiek nodalīta no projekta izstrādes – atsevišķs līgums un samaksa.
 • Precīzi aprēķināt laiku, ko dizainers velta, lai izveidotu skaistu un klientam funkcionāli piemērotu telpu, nav iespējams – gan radošais domāšanas process, gan materiālu meklēšana, komunikācija ar klientu un citiem iesaistītajiem speciālistiem (arhitekts, meistari u.c.) ir laikietilpīgs process. Tādēļ ierasti samaksa par interjera dizainera pakalpojumiem veidojas atkarībā no telpas vai ēkas kvadrātmetru platības.
 • Interjera dizainers var piedāvāt klientam arī interjera dizaina konsultācijas. Ja cilvēks ir apjucis remonta procesa laikā un īsti nesaprot, piemēram, kādas flīzes izvēlēties, kādus krāsu toņus izmantot, kā un kādas mēbeles izvietot telpā, noderīga ir iespēja saņemt interjera dizainera vienu vai pāris konsultācijas, lai rastos sapratne, kā savu telpu iekārtot skaisti un funkcionāli.
 • “Ēnas puses” interjera dizainera darbā  - liels izaicinājums mēdz būt komunikācija ar meistariem, kas īsteno projektu. Darba procesā var nākties saskarties ar atšķirīgiem viedokļiem par kaut kādu tehnisko darbu veikšanu. Kā “ēnas pusi” var minēt arī apstākli, ka darbā vienmēr būs jāievēro termiņi, īpaši tas attiecas uz sabiedriskajiem projektiem. Tas nozīmē, ka darba pieredzē būs situācijas, kad noteiktā termiņā ir jāizdomā un jārada interjera dizains arī tad, ja nav radošās iedvesmas.

Informācija sagatavota sadarbībā ar SIA "Art express" interjera dizaineri Zani Skalbergu, Rīgas Mākslas un mediju tehnikuma interjera dizaina nodaļas audzēkņiem un pasniedzēju Dr. arch. Andru Ulmi.

Publicēts 2023. gada 6.aprīlī