Ieslodzījuma vietu pārvalde ir Tieslietu ministrijas uzraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kuras uzdevums ir apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšana:

- veic ieslodzījuma vietu apsardzi;

- uzrauga un nodrošina ieslodzītajām personām noteikto uzvedības normu un tiesību ievērošanu, kā arī pienākumu izpildi;

- nodrošina normatīvajos aktos noteikto sadzīves un komunālo pakal­pojumu sniegšanu ieslodzītajiem;

- nodrošina ieslodzīto medicīnisko aprūpi;

- organizē ieslodzīto garīgās aprūpes un audzināšanas pasākumus.