Jūrniecība ir viena no starptautiski visplašāk regulētajām jomām. Palielinoties kuģu satiksmes intensitātei, kuģu karoga valstu, ostu un piekrastes valstu uzdevums ir rūpēties par drošu kuģu satiksmi un jūras vides aizsardzību no piesārņojuma. Līdz ar to jūrniecības jomā ir ne tikai darbs uz kuģa (kuģa personāls), bet arī dažādās iestādēs un organizācijās, kas pilda atsevišķas funkcijas jūrlietās atbilstoši savai kompetencei. Latvijā ar jūrlietām nodarbojas vairākas institūcijas, piemēram, Satiksmes ministrija, Latvijas Jūras administrācija, Valsts vides dienests, Nacionālo bruņoto spēku Jūras spēku vienības, Valsts robežsardze un ostu pārvaldes.

Publicēts 2022. gada 31. janvārī