Pasta nodaļas operators veic pasta sūtījumu pieņemšanu, apstrādi, izsniegšanu un sniedz citus pasta pakalpojumus klientiem.

Pasta nodaļas operators darbā:

 • kvalitatīvi sniedz klientiem pasta pakalpojumus;
 • pieņem un apstrādā pasta sūtījumus no fiziskām un juridiskām personām;
 • noformē iekšzemes un starptautiskas vēstules, pastkartes un bandroles;
 • noformē valdības pasta sūtījumus;
 • noformē iekšzemes un starptautiskos  eksprespasta sūtījumus;
 • noformē preses izdevumu un to abonementu pārdošanu;
 • noformē dažādus maksājumus;
 • noformē ātros kredītus;
 • šķiro pieņemtos pasta sūtījumus pēc veidiem, kategorijām un virzieniem;
 • reģistrē pasta sūtījumus pavaddokumentos;
 • sagatavo apmaiņai pasta maisus ar sūtījumiem;
 • veic pasta maiņu kontrolējošās personas klātbūtnē;
 • izsniedz pastniekam piegādei visa veida sūtījumus, tai skaitā telegrammas;
 • izsniedz pastniekam piegādei pensijas, reklāmas materiālus un preses izdevumus;
 • pieņem atskaiti no pastniekiem par piegādātajiem/nepiegādātajiem pasta sūtījumiem;
 • sniedz pasta norēķinu sistēmas (PNS) pakalpojumus;
 • pieņem iesniegumus no klientiem par pasta sūtījumu meklēšanu, pretenzijām un priekšlikumiem;
 • pielieto pastā izmantojamā datorprogrammas, PNS programmu, elektronisko kases aparātu;
 • sagatavo dienas vai maiņas atskaites;
 • veic sadarbības partneru preču tirdzniecību;
 • izmanto pozitīvas saskarsmes principus;
 • informē klientus par “Latvijas Pasta” pakalpojumiem;
 • pārvalda valsts valodu un vismaz vienu svešvalodu;
 • aizpilda pasta dokumentāciju;
 • strādā kā individuāli tā arī komandā;
 • ievēro konfidencialitāti;
 • sistemātiski pilnveido savu profesionālo meistarību;
 • ievēro vides un darba aizsardzības prasības;
 • ievēro ugunsdrošības prasības;
 • nepieciešamības gadījumā sniedz pirmo palīdzību;
 • ievēro ētikas principus.

Darba aprīkojums:

pasta nodaļas operatora darba aprīkojums ir dators, maksājumu uzskaites kvītis, sūtījumu paziņojumu kvītis, stacionārais telefons, specifiskas datorprogrammas (PNS, DHL, Western Union). Darba laikā pastnieks ir tērpts “Latvijas Pasta” apģērbā.

Darba apstākļi:

pasta nodaļas operators strādā iekštelpās. Intensīvi jāpielieto saskarsmes prasmes dažādās valodās un ar dažāda vecuma klientiem. Darbā jāizmanto specifiskas datorprogrammas, gan maksājumu apstrādei, gan pasta sūtījumu noformēšanai. Nepieciešama arī laba fiziskā sagatavotība, jo dažkārt darba vietā nepieciešams pārcilāt smagākus pasta sūtījumu maisus vai kastes. Darba laiks ir noteiktas maiņās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga pasta nodaļas operatoram noteikta gan kā noteikta nemainīgā daļa, kā arī papildus tai tiek noteikta mainīgā algas daļa. Darba samaksas apjomu nosaka arī tādi faktori kā iepriekšējā darba pieredze un profesionalitāte.

Darba iespējas:

pasta nodaļas operators var strādāt Latvijas Pastā vai citā uzņēmumā, kurš nodarbojas ar pasta sūtījumu apstrādi.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai plānot savu laiku, jāpiemīt ļoti labām komunikācijas spējām, jāpārzina pasta sniegto pakalpojumu klāsts, jāpiemīt rīcības spējām ārkārtas situācijās, labi jāpārvalda valsts valoda un vismaz viena svešvaloda.

Publicēts 2020. gada 15. oktobrī