Kokapstrādes tehnologs darbā:
 • vada kokmateriālu ražotni un atbild par visiem tajā notiekošajiem procesiem;
 • personīgi uzrauga konkrētus ražotnes procesus;
 • sastāda tehnoloģisko operāciju secību ražotnē un izvēlas materiālus izstrādājumu izgatavošanai;
 • strādā ar diagrammām, shēmām un rasējumiem, kā arī maina parametrus konkrētos rasējumos;
 • plāno, kā paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, kā maksimāli racionāli nodarbināt darbgaldus un izmantot uzņēmuma resursus;
 • seko kokmateriālu piegādei ražotnei un gatavā produkta piegādei klientam;
 • kontrolē saražotās produkcijas kvalitāti;
 • aprēķina nepieciešamo materiālu un ieguldāmā darba apjomus;
 • piedalās ražošanas gada izmaksu aprēķinu un budžeta plāna sagatavošanā;
 • organizē kokmateriālu atlikumu izvešanu;
 • vada pakļautos darbiniekus.
Darba aprīkojums:

lieto datoru un specializētas datorprogrammas, kas palīdz ātri aprēķināt kokapstrādes iekārtu noslogojumu un ražotspēju, kā arī grāmatvedības datorprogrammas, kalkulatoru, biroja tehniku (telefonu, faksu, printeri).

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu biroja tipa telpās, taču ražošanas procesa laikā uzturas arī ražošanas cehos; iespējama saskarsme ar līmēm, apdares un koksnes ķīmiskās aizsardzības materiāliem; bieži kontaktējas ar cilvēkiem – gan ražošanas strādniekiem, gan uzņēmuma klientiem.

Darba iespējas:

var strādāt kokapstrādes, mēbeļu un būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos, galdniecības darbnīcās vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.