Kokapstrādes tehnologs veic tehniskus uzdevumus, kas saistīti ar ražošanas efektivitātes paaugstināšanu un darba organizācijas pilnveidošanu koksnes mehāniskās apstrādes jomā, koka izstrādājumu projektēšanu un izgatavošanu, kā arī iekārtu un mehānisko ierīču lietošanu, uzraudzību un remontu.

Kokapstrādes tehnologs darbā:
 • vada kokmateriālu ražotni un atbild par visiem tajā notiekošajiem procesiem;
 • personīgi uzrauga konkrētus ražotnes procesus;
 • sastāda tehnoloģisko operāciju secību ražotnē un izvēlas materiālus izstrādājumu izgatavošanai;
 • strādā ar diagrammām, shēmām un rasējumiem, kā arī maina parametrus konkrētos rasējumos;
 • plāno, kā paaugstināt uzņēmuma darbības efektivitāti, kā maksimāli racionāli nodarbināt darbgaldus un izmantot uzņēmuma resursus;
 • seko kokmateriālu piegādei ražotnei un gatavā produkta piegādei klientam;
 • kontrolē saražotās produkcijas kvalitāti;
 • aprēķina nepieciešamo materiālu un ieguldāmā darba apjomus;
 • piedalās ražošanas gada izmaksu aprēķinu un budžeta plāna sagatavošanā;
 • organizē kokmateriālu atlikumu izvešanu;
 • vada pakļautos darbiniekus.
Darba aprīkojums:

lieto datoru un specializētas datorprogrammas, kas palīdz ātri aprēķināt kokapstrādes iekārtu noslogojumu un ražotspēju, kā arī grāmatvedības datorprogrammas, kalkulatoru, biroja tehniku (telefonu, faksu, printeri).

Darba apstākļi:

strādā astoņu stundu darba dienu biroja tipa telpās, taču ražošanas procesa laikā uzturas arī ražošanas cehos; iespējama saskarsme ar līmēm, apdares un koksnes ķīmiskās aizsardzības materiāliem; bieži kontaktējas ar cilvēkiem – gan ražošanas strādniekiem, gan uzņēmuma klientiem.

Darba iespējas:

var strādāt kokapstrādes, mēbeļu un būvizstrādājumu ražošanas uzņēmumos, galdniecības darbnīcās vai kā individuālais komersants, vai pašnodarbināta persona.