Juvelieris ir mākslinieks, kurš izgatavo dārgmetāla rotaslietas un dažādus metāla priekšmetus, veic restaurācijas darbus baznīcās un muzejos, tāpat labo bojātus juvelierizstrādājumus, piemēram, iestiprina/nostiprina juvelierizstrādājumos akmeņus, labo salūzušas kaklarotu aizdares, kā arī samazina vai palielina gredzenu diametrus.

Juvelieris darbā:

 • izpilda klientu apkalpošanas speciālista norādījumus, ja juvelieris strādā uzņēmumā;
 • apkalpo klientu, ja juvelieris strādā pats savā darbnīcā, tostarp komunicē ar klientu, uzklausa klienta vēlmes;
 • izstrādā juvelierizstrādājuma dizaina skices;
 • veic nepieciešamo izejmateriālu izvēli;
 • iepērk izejmateriālus;
 • izvērtē izejmateriāla piemērotību pasūtītā darba realizācijai;
 • iesaka klientam viņa vēlmēm atbilstošāko materiālu un raksturo to;
 • nepieciešamības gadījumā veic nelielas korekcijas darba dizainā rotas stiprības un kvalitātes nodrošināšanai;
 • sagatavo materiālu darbam – nosver un nomēra to;
 • ja tas nepieciešams darba izpildei, tad juvelieris izgatavo veidojamā juvelierizstrādājuma atliešanas formu;
 • izgatavo gan smalkas rotaslietas, piemēram, auskarus, gredzenus, rokassprādzes un kaklarotas, gan arī lielākus priekšmetus – traukus, vāzes un kausus;
 • sagatavi apstrādā ar precīziem, smalkiem instrumentiem;
 • izmanto bīstamus ķīmiskus savienojumus;
 • izmanto darbarīkus, kuri darbojas ar atklātu liesmu;
 • strādā ar ātri rotējošiem un asiem darbarīkiem;
 • izmanto metāla kalšanas instrumentus;
 • ja pasūtījumā tas paredzēts, tad materiālam veido faktūru, rakstu vai kādus citus papildu elementus;
 • ir ārkārtīgi precīzs un pacietīgs;
 • paļaujas uz radošumu, jo ideja veicamajam darbam var rasties gan sēžot autobusā, gan atrodoties mežā;
 • plāno savu darba procesu atkarībā no pasūtījuma termiņiem;
 • ievēro darba drošības, vides aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro personīgās higiēnas prasības.

Darbā pielietojamie instrumenti/aprīkojums:

Juvelieris darbā izmanto īpašu galdu, piemērotu darbam ar smalkiem priekšmetiem, kā arī daudz dažādus rokas instrumentus, piemēram, gravēšanas ierīci, slīpmašīnu, propāna gāzes degļus, lodēšanas aparātu, standziņas, vīles, urbīšus, plakanknaibles, pincetes, valces u.c.

Darba apstākļi:

Juvelieris strādā telpās, darbs lielākoties ir sēdošs vai arī stāvus pie lielākiem instrumentiem. Juveliera darbā var būt paaugstināts trokšņu līmenis, kā arī paaugstināts putekļu līmenis. Darbinot dažādus mehānismus, iespējamas kādas smakas no motoriem, savukārt pulējot metālu, arī nelieli skābes izgarojumi. Juvelieris, kurš strādā individuāli, darba laiku sev nosaka pats atkarībā no pasūtījuma daudzuma un termiņiem. Cita juveliera darbnīcā vai kādā lielākā uzņēmumā strādājošam juvelierim darba laiks ir normēts ar astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

Juvelieris var strādāt uzņēmumos, piemēram, juvelieru darbnīcā, veikalā vai lombardā, vai kā pašnodarbinātais – kā amatnieks vai mākslinieks pats savā darbnīcā.

Iespējamais atalgojums:

juveliera atalgojums ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, klientu daudzums, pasūtāmo darbu sarežģītība, darbu izpildes termiņš u. tml. Tāpat atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona, kurā juvelieris strādā, un juveliera darbības formas (pašnodarbinātā persona vai uzņēmuma darbinieks).

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

juvelierim jāspēj orientēties izgatavojamo priekšmetu tehniskajos parametros un ķīmiskajā sastāvā. Šajā profesijā nepieciešama matemātiskā domāšana un zināšanas par dažādu materiālu īpašībām. Jābūt pacietīgam, radošam un akurātam, jāspēj ilgstoši koncentrēt uzmanību uz sīkām detaļām un jāpiemīt vismaz kādām mākslinieciskām dotībām, jāspēj saskatīt proporcijas un krāsu saderību.

Publicēts 2020. gada 22. jūlijā