Loģistikas speciālists organizē preces piegādi un tās sakraušanu, izstrādā izdevīgu piegādes shēmu vajadzīgajā vietā, vajadzīgajā laikā, gādājot par to, lai viņa pārstāvētajam uzņēmumam tie būtu pēc iespējas finansiāli izdevīgāki, analizē transporta pakalpojumu tirgu, veic aprēķinus, meklē drošus partnerus, koordinē darbības ar ražotājiem un tirgošanas nodaļām, kā arī ar noliktavu, un sagatavo muitas dokumentus.

Loģistikas speciālists darbā:

 • plāno transportēšanas kārtību un grafiku, kā arī maršrutus, pa kuriem visizdevīgāk pārvadāt uzņēmumam vai tā klientiem nepieciešamās preces un produktus;
 • sagatavo un uzdod darba uzdevumus šoferiem, sastāda viņu darba plānu, ja uzņēmumam pašam nav sava transporta un darbinieku – šoferu, loģistikas speciālists slēdz līgumus ar transporta pakalpojumu sniedzējiem;
 • ja preces vai produkti tiek transportēti uz vai no citas valsts, loģistikas speciālists gādā arī par kravas muitošanu, organizējot visus ar to saistītos darbus;
 • organizē pārvadājamo preču iepakošanu – seko līdzi, lai iepakošanas process atbilstu visām prasībām un prece ceļā netiktu bojāta;
 • sagatavo preču transportēšanas pavaddokumentus;
 • ir atbildīgs par preču, kas atvestas uz uzņēmumu, uzglabāšanu – loģistikas speciālists organizē to izvietošanu noliktavās vai citās uzņēmuma telpās. Ja uzņēmumam nav telpu, kur preci uzglabāt, loģistikas speciālists slēdz līgumus ar firmām, kas piedāvā šādu pakalpojumu;
 • veic dažādus aprēķinus, kas saistīti ar preču iepakošanu, transportēšanu, uzglabāšanu un muitošanu, kā arī noformē attiecīgo dokumentāciju;
 • nodrošina darba tiesisko attiecību normu, starptautisko pārvadājumu un starptautisko tirdzniecības noteikumu reglamentējošo dokumentu ievērošanu;
 • veic transporta operāciju organizēšanu ar vienu vai vairākiem transporta veidiem (multimodālos pārvadājumu);
 • sadarbojas ar ekspeditoriem, transporta organizācijām, vietējiem un starptautiskiem piegādātājiem un klientiem, kā arī ar uzņēmuma citu nodaļu speciālistiem;
 • pasažieru pārvadājumos: veic pasažieru plūsmas analīzi, izmaksu kontroli, t.sk., sadarbībā ar kvalitātes vadības speciālistiem analizē pasažieru apmierinātības līmeni; veic maršrutu plānošanu un izstrādi atbilstoši pasažieru plūsmai; seko pasažieru pārvadājumu regularitātes un pietiekamības nodrošināšanai vietējos un starptautiskos jūras, gaisa, sauszemes vai dzelzceļa pasažieru pārvadājumos.

Darba aprīkojums:

loģistikas speciālists darbā lieto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.) un tālruni. Jāprot izmantot specifiskas uzskaites un informācijas apmaiņas datorprogrammas, t.sk., bieži Microsoft Excel programmu. Jāievēro uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumi.

Darba apstākļi:

loģistikas speciālists pārsvarā strādā biroja tipa telpās, astoņu stundu darba dienu.

Darba iespējas:

loģistikas speciālists strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un nacionāliem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas darbību organizēšanu, vai strādā kā pašnodarbināta persona, vai individuāls komersants.

Iespējamais atalgojums:

loģistikas speciālista, kurš tikko sācis strādāt, atalgojums vidēji ir 800 EUR pēc nodokļu nomaksas, savukārt pieredzējuša, atzīta speciālista atalgojums vidēji ir 2000 EUR pēc nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs no Latvijas reģiona un uzņēmuma, kurā loģistikas speciālists strādā, kā arī no loģistikas speciālista darba pieredzes.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

loģistikas speciālistam ir jābūt uzņēmīgam, mērķtiecīgam, neatlaidīgam, elastīgam, precīzam, atbildīgam, ar teicamām komunikācijas prasmēm, jāprot risināt konfliktsituācijas, strādāt komandā, jāprot plānot, ir jābūt apveltītam ar matemātisko un loģisko domāšanu. Jābūt spējai izprast klientu un savu kolēģu vēlmes, kā arī pieņemt lēmumus un risināt problēmas. Tāpat jābūt labām organizatora prasmēm, svešvalodu (vismaz krievu un angļu valoda) zināšanām. Jāorientējas IT jomā.

Publicēts 2020.gada 10.martā