Ciltslietu zootehniķis strādā dažādās ar dzīvnieku audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu saistītās saimniecībās un organizācijās, risina dzīvnieku audzēšanas labturības prasību kontroli, pēc sertifikāta iegūšanas veic dzīvnieku pārraudzību un vērtēšanu.

Ciltslietu zootehniķis darbā:

 • veic dzīvnieku identifikāciju;
 • veic dzīvnieku produktivitātes uzskaiti (piena paraugu noņemšana, dzīvnieku svēršanas kontrole u.tml.);
 • noformē uzskaites dokumentāciju gan papīra veidā, gan datorizētā datu bāzē;
 • veic dzīvnieku vērtēšanu;
 • veic mērķtiecīgu dzīvnieku pāru atlasi, sastādot ganāmpulka atražošanas plānu;
 • veic dzīvnieku izlasi realizācijai;
 • sastāda tekošos un plānotos ciltsdarba plānus;
 • sagatavo dokumentus dzīvnieku uzņemšanai ciltsgrāmatā;
 • veic barības devu sastādīšanu dažādām dzīvnieku grupām;
 • veic kontroli par dzīvnieku labturības noteikumu ievērošanu;
 • veic saņemtās zootehniskās informācijas analīzi;
 • ievēro darba un vides aizsardzības prasības;
 • strādā kā individuāli tā komandā;
 • popularizē zinātnes sasniegumus lopkopības nozarēs;
 • ievēro ugunsdrošības noteikumus;
 • ievēro ētikas principus;
 • ievēro un piemēro Latvijas Republikas normatīvo aktu normas lopkopības nozarē.

Darba aprīkojums:

ciltslietu zootehniķim jāvalkā speciāls tērps, cepurīte, cimdi un halāts. Darbā izmanto datoru, dažādas datu bāzes, kā arī dažādus mērinstrumentus (mērlentes, svarus u.c.).

Darba apstākļi:

ciltslietu zootehniķa darbs norit gan iekštelpās, gan ārpus tām. Darbs tiek veikts paaugstināta trokšņa, putekļu un mitruma apstākļos, kā arī paaugstinātas vai pazeminātas temperatūras apstākļos. Darbs jāveic galvenokārt stāvot kājās. Jāņem vērā, ka iespējama smagumu celšana (dzīvnieku svēršanas brīžos). Darba laiks pārsvarā 8 stundu – katru darba dienu no 8:00-17:00, vai arī maiņās, ja ir vairāki zootehniķi. Atkarībā no uzņēmuma – iespējams darbs arī brīvdienās, svētku dienās vai ārpus ierastā darba laika.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga ciltslietu zootehniķim atkarīga no ieņemamā amata, atbildības pakāpes, uzņēmuma lieluma, kā arī Latvijas reģiona, kurā uzņēmums atrodas.

Darba iespējas:

ciltslietu zootehniķis var strādāt dažādās ar dzīvnieku audzēšanu, turēšanu un ēdināšanu saistītās saimniecībās un organizācijās. Tāpat iespējams strādāt privātos uzņēmumos vai kā pašnodarbinātām personām.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

jābūt augstai atbildības sajūtai, pacietībai, spējai organizēt savu laiku, jāpārzina lopkopības nozari reglamentējošie noteikumi, jābūt labām komunikācijas prasmēm, jābūt vēlmei nepārtraukti apgūt jaunas zināšanas, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, jābūt spējai strādāt komandā, kā arī jāspēj vadīt padotos darbiniekus. Jāspēj komunicēt ar partneriem vismaz divās svešvalodās.

Publicēts 2020. gada 25. novembrī