Sistēmu administrators nodrošina datortehnikas un programmatūras, kā arī datortīkla optimālo darbaspēju lietotāju vajadzībām, projektē, konfigurē un administrē datorsistēmas un datortīklus, nodrošina informācijas aizsardzību un drošību, sniedz tehnisko un konsultatīvo atbalstu lietotājiem, sagatavo nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

Sistēmu administrators darbā:
 • projektē, konfigurē (datoru sistēmas un tās komponentu pielāgošana, to savstarpējās sadarbības organizēšana) un administrē datorsistēmas un datortīklus, lai tie darbotos maksimāli labi;
 • uzstāda un konfigurē datortehniku, apkopj (veic sīkus tehnikas un tīklu remontdarbus, nosaka problēmas un novērš tās) un modernizē to (uzstāda un konfigurē jaunus risinājumus);
 • instalē un konfigurē programmatūru, atjaunina to un novērš programmatūras lietošanas problēmas, veic esošās programmatūras inventarizāciju;
 • instalē un konfigurē datubāzes vadības sistēmu, atjaunina to un novērš tās lietošanas problēmas;
 • uzrauga serveru darbību;
 • piešķir lietotājiem tiesības piekļūt informācijas sistēmai un uztur lietotāju kontus;
 • sagatavo lietotāju dokumentāciju un darba instrukcijas;
 • sniedz tehnisko atbalstu un konsultācijas lietotājiem ar dažādiem zināšanu līmeņiem;
 • savlaicīgi informē lietotājus par izmaiņām datorsistēmas vai datortīkla darbā;
 • izstrādā un īsteno informācijas sistēmas drošības politiku, nodrošina pretvīrusu aizsardzību, uzstāda ugunsmūri;
 • novērš neatļautas programmatūras vai datubāzu vadības sistēmas lietošanu;
 • nodrošina nepārtrauktu elektrības padevi datorsistēmai, veido informācijas rezerves kopijas;
 • plāno IT infrastruktūras attīstību, sagatavo priekšlikumus par nepieciešamajiem uzlabojumiem;
 • izveido un uztur informācijas sistēmu dokumentāciju.
Darba aprīkojums:

darbā lieto datoru, tīkla aparatūru un dažādus datu nesējus, datortehnikas un tīkla iekārtu diagnostikas ierīces (piemēram, caurlaidības un noslodzes nolasīšanai), strādā ar dažādām operētājsistēmām, kā arī biroja tehniku (piemēram, kopēšanas iekārtu, skeneri, printeri).

Darba apstākļi:

strādā biroja tipa telpās astoņu stundu darba dienu; uzņēmumos, kuros datorsistēmu darbība jānodrošina nepārtrauktā režīmā, dežurējošie sistēmu administratori strādā maiņās; apkalpojot vairākus klientus vai vienas organizācijas vairākas filiāles, var strādāt gan attālināti no savas darbavietas, gan doties izbraukumos pie klienta.

Darba iespējas:

var strādāt gan IT uzņēmumos, kas nodrošina sistēmu un serveru apkalpošanu saviem klientiem, gan kā štata darbinieks uzņēmumos, kuri paši nodrošina savas IT sistēmas un serveru apkopi.