Fotogrāfs atkarībā no mērķa, kādam paredzētas fotogrāfijas, sagatavo aprīkojumu un iekārto fonu. Uzņem dažāda satura (portreti, dabas skati, notikumi, pasākumi u.c.) fotogrāfijas. Veic fotomateriālu novērtēšanu, atlasi, apstrādi un saglabāšanu.

Fotogrāfs darbā:

  • atbilstoši darba uzdevumam plāno fotografēšanas procesu - izstrādā ideju par fotogrāfijas saturu un fonu;
  • sagatavo tehniskos līdzekļus fotografēšanai;
  • ja nepieciešams, piesaista speciālistus, sadarbojas ar fotografēšanas procesā iesaistītajām personām;
  • novērtē fotografēšanas vidi, uzstāda tehniskos līdzekļus, veido kadra kompozīciju un fotografē;
  • atlasa un ar datorprogrammu palīdzību apstrādā safotografēto materiālu, veic fotomateriālu arhivēšanu;
  • darba lieto informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (datoru, biroja tehniku, interneta resursus u.c. )
  • ievēro darba un vides aizsardzības noteikumus;
  • ievēro saistošo likumdošanu (autortiesības, personu datu aizsardzība u.c.)
  • pastāvīgi pilnveido savu profesionālo kvalifikāciju.

Darba aprīkojums:

dažādas fotokameras un fotoobjektīvi; statīvi; filtri; atstarojoši elementi; zibspuldzes; atmiņas kartes un karšu lasītājs; dators ar interneta pieslēgumu un speciālas fotogrāfiju apstrādes datorprogrammas; soma fotogrāfa aprīkojumam; fotoaparātu un foto objektīvu tīrīšanas līdzekļi.

Darba apstākļi:

strādā gan telpās, gan ārpus telpām; darba laiks atkarīgs no vietas, kur fotogrāfs strādā un no fotogrāfa darbības jomas (piemēram, fotosalonos fotogrāfs var strādāt astoņas stundas, foto žurnālistiem, aģentūru fotogrāfiem, kāzu fotogrāfiem darba laiks var būt nenormēts un atkarīgs no pasākumu vai notikumu norises); pamatā darbs stāvot kājās.

Iespējamais atalgojums

Fotogrāfa atalgojums ir atkarīgs no darbības jomas, darba vietas, profesionalitātes, talanta u.c. Piemēram, kāzu fotogrāfa atalgojums var būt 2000 - 3000 eiro mēnesī (kāzu sezonas laikā). Fotogrāfa vidējā alga ir sākot no 700 eiro mēnesī.

Darba iespējas

Fotogrāfs var būt pašnodarbināta persona, var strādāt fotostudijās, fotoaģentūrās, preses izdevniecībās, reklāmas uzņēmumos, mediju jomā u.c.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

Pacietība, precizitāte, neatlaidība, radošums, oriģinalitāte, atvērtība, iztēle, labas komunikācijas prasmes, kas var palīdzēs atraisīt  fotografējamo, spēja pilnveidoties un sekot līdzi jaunākajām tehnoloģijām.

Publicēts 2019. gada 7. oktobrī