Ražošanas inženieris nodrošina ražošanas iekārtu un tehnikas nepārtrauktu darbību, materiāli tehniskās bāzes un rezerves daļu iegādi, plāno ražošanas procesu, piedalās jaunas ražošanas tehnikas ieviešanā, vada tehnisko personālu, apmāca personālu strādāt ar ražošanas iekārtām.

Ražošanas inženieris darbā:
  • veic rasējumu izspēti;
  • veic mašīnlaiku aprēķinu, tas nozīmē – aprēķina aptuvenu detaļas izgatavošanas laiku katrā operācijā;
  • izplāno detaļu izgatavošanas plūsmu - cik un kādas operācijas būs nepieciešamas detaļas izgatavošanai;
  • izstrādā detaļu ražošanas procesa plānu -izgatavo instrukciju operatoram, pēc kuras viņš strādās izgatavojot konkrēto detaļu;
  • veic darbagaldu un citu iekārtu programmēšanu (programmē darbagaldu, robotu, marķējamo mašīnu, konveijeri);
  • izstrādā palīgierīces - izdomā, izprojektē, uzrasē visus komponentus ierīcei, kas būs nepieciešama ražošanas procesam);
  • darbagaldu un palīgierīču uzstādīšana ražošanai;
  • apmāca operatorus strādāt ar darbagaldiem un izražot konkrētās detaļas;
  • uzrauga ražošanas grupu - seko līdzi ražošanas procesam, iekārtu stāvoklim un personāla kompetencei.
Darba aprīkojums:

strādā ar datoru, kurā ir nepieciešamās programmas. Atrodoties ražošanas cehā lieto  darba drošības palīgierīces (darba apģērbu, aizsargbriles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā ražošanas cehā ar darbagaldiem un citām iekārtām, kā arī birojā ar datoru. Astoņu stundu darba diena. Darbā nepieciešama nepārtraukta jaunu procesu apgūšana.

Darba iespējas:

strādā ražošanas uzņēmumos.