Biotehnoloģijas speciālists veic biotehnoloģiskos procesus vai to daļu (rūgšanas procesus, fermentācijas procesus, biooksidēšanas u.c.) atbilstoši ražošanas un kvalitātes kontroles dokumentācijai. Piedalās biotehnoloģisko ražošanas procesu pētījumos un apkopo to rezultātus.

Biotehnoloģijas speciālists darbā:
 • organizē, uzrauga un regulē vielu dabīgos rūgšanas un fermentācijas procesus dažādu produktu (zāļu, pārtikas, kosmētikas u.c.) ražošanas vajadzībām;
 • organizē un veic laboratorijas aparatūras un komunikāciju sterilizāciju, izvēlas efektīvāko sterilizācijas veidu;
 • sagatavo un sterilizē vielu barotni, sagatavo sējmateriālu un sterilo gaisu;
 • veic bioloģiski aktīvo vielu atdalīšanu un attīrīšanu no citām sastāvdaļām (šķidruma u.c.);
 • izstrādā metodes, kuras izmanto, lai pārbaudītu esošas vielas vai radītu jaunus savienojumus;
 • rada dažādus organiskos un neorganiskos savienojumus un attīra tos, novērtē dažādu piedevu pievienošanu; rada , piemēram, jaunus sintētiskos medicīnas preparātus un nodod tos tālākai izpētei un ietekmes pārbaudei;
 • pārbauda dažādas vielas, ķīmiskos savienojumus un produktus, veic to kvalitatīvo (pēc īpašībām) un kvantitatīvo (pēc apjoma) analīzi, lai noteiktu to sastāvu, kaitīgo sastāvdaļu klātbūtni un to, vai tās nepārsniedz atļauto daudzumu, kā arī nosaka vielu tīrību un atbilstību uzņēmuma un kvalitātes standartiem;
 • veic izejvielu un galaproduktu analīzi, lai atzītu tos par derīgiem, izbrāķētu vai nosūtītu pārstrādāšanai;
 • pārbauda dažādu materiālu paraugus, piemēram, ūdens ķīmisko sastāvu;
 • apraksta visu veikto procesu norises gaitu;
 • uzrauga, lai tehnoloģiskās iekārtas darbotos, uzlabo un pilnveido tehnoloģiskos procesus.
Darba aprīkojums:

Darbā izmanto dažādas elektriskās ierīces un iekārtas, mēraparātus, ķīmijas traukus un instrumentus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.).

Darba apstākļi:                                                                                    

Strādā laboratorijas tipa telpās astoņu stundu darba dienu; darbs notiek ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām.

Darba iespējas:

Zāļu ražošanas uzņēmumā, zinātniskās pētniecības iestāžu speciālās laboratorijās.