Ķīmijas speciālists darbā:
  • rada jaunus ķīmiskus savienojumus, izmantojot speciālas metodes un aprakstus;
  • pārbauda dažādas vielas, lai noteiktu to sastāvu un noskaidrotu, vai tajās ir kaitīgās sastāvdaļas un vai tās nepārsniedz atļauto daudzumu;
  • izstrādā metodes esošu vielu pārbaudīšanai un jaunu savienojumu radīšanai;
  • veic vielu, ķīmisko savienojumu un produktu kvalitatīvo (pēc īpašībām) un kvantitatīvo (pēc apjoma) analīzi, pārbauda vielas tīrību un atbilstību uzņēmuma un kvalitātes standartiem;
  • veic izejvielu un gala produktu analīzi, lai atzītu tos par derīgiem, izbrāķētu vai nosūtītu pārstrādāšanai, apraksta procesa norises gaitu;
  • rada organiskos savienojumus un attīra tos;
  • rada jaunus sintētiskos medicīnas preparātus un nodod tos tālākai izpētei un ietekmes pārbaudei uz dzīvniekiem;
  • rada neorganiskos savienojumus, novērtē dažādu piedevu pievienošanu;
Darba aprīkojums:

darbā izmanto dažādas elektriskās ierīces un iekārtas, mēraparātus, ķīmijas traukus un instrumentus, valkā darba apģērbu un lieto dažādus darba aizsardzības līdzekļus (cimdus, masku, brilles u.c.)

Darba apstākļi:

strādā laboratorijas tipa telpās astoņu stundu darba dienu, darbs notiek ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām.

Darba iespējas:

zāļu ražošanas uzņēmumā, zinātniskās pētniecības iestāžu speciālās laboratorijās.