Lopu kāvējs ir pārtikas rūpniecības nozares darbinieks, kurš veic dzīvnieku (liellopu, cūku, aitu, kazu, zirgu, savvaļas pārnadžu) kaušanu, pārzina dzīvnieku anatomisko uzbūvi, prot strādāt ar kaušanā izmantojamām iekārtam un instrumentiem.

Lopu kāvējs darbā:

  • veic dažādu lopu kaušanu;
  • sagatavo un strādā ar kaušanā izmantojamām iekārtām un instrumentiem;
  • orientējas dzīvnieku anatomijā;
  • ievēro dzīvnieku aizsardzības prasības kaušanas procesā;
  • izmanto tīrīšanas, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus;
  • ievēro dzīvnieku labturības prasības (dzīvnieku transportēšana, izkraušana u. tml.);
  • veic iekārtu un instrumentu tīrīšanu;
  • ievēro higiēnu un darba aizsardzību.

Darba aprīkojums:

speciāls tērps, cepurīte, halāts, austiņas, sejas maska, tehnoloģiskās iekārtas un speciāli instrumenti, datortehnika.

Darba apstākļi:

darbs pārsvarā jāveic kājās stāvot, dažkārt paaugstināta trokšņa vidē, strādā astoņu stundu darba dienu vai maiņu darbu atbilstoši grafikam, strādā iekštelpās.

Iespējamais atalgojums:

mēnešalga lopu kāvējam var būt sākot no 1000 EUR pirms nodokļu nomaksas. Atalgojums ir atkarīgs arī no reģiona, uzņēmuma un darbinieka kvalifikācījas līmeņa.

Darba iespējas:

var strādāt Pārtikas un veterinārtā dienesta atzītā pārtikas uzņēmumā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

apzinīgums, augsta atbildības sajūta, jāpārzina tehnoloģiskās iekārtas un terminoloģija, spēja strādāt individuāli, jāspēj patstāvīgi pieņemt lēmumus, orientēšanās dzīvnieku sugās, jāpārzina gaļas uzglabāšanas režīmi, jāzina latviešu valoda, jāievēro stingra higiēna, nepārtraukti jāpilnveido zināšanas, jāspēj sniegt pirmo palīdzību.

Publicēts 2018. gada 18. decembrī