Mēbeļu tapsētājs izgatavo dažādu veidu tapsējumus, remontē un restaurē tos, veic dažādu mēbeļu izstrādājumu apvilkšanu, izmantojot tapsēšanas materiālus.

Mēbeļu tapsētājs darbā:

  • izgatavo dažāda veida mēbeļu tapsējumus, prot izgatavot arī tapsējuma komponentes, piemēram, siet un montēt mēbeļu atsperes, līmēt tapsēšanas materiālus;
  • veic tapsējumu remontu un restaurēšanu;
  • novērtē tapsējuma bojājumu un veicamā darba apjomu;
  • pārzina tapsējamo materiālu veidus un to pielietojumu;
  • prot piemeklēt oriģinālajam tapsējumam atbilstošus (autentiskus) materiālus un pārzina tapsēšanas tehnoloģijas, tostarp ir izpratne par vecās un laikmetīgās tapsēšanas tehnoloģijām;
  • ir izpratne par vēsturiskajiem mēbeļu stiliem un tajos izmantotajiem mēbeļu izgatavošanas materiāliem un tehnikām.

Darba aprīkojums

Mēbeļu tapsētājs darbā izmanto španeri (instrumentu, ar kura palīdzību nostiept mēbelēm siksnas), dažāda izmēra adatas un āmurus, dažādas naglas, skavas un skrūves, džutas audumu, striķus un siksnas, eļļas palmas šķiedras, dekoratīvos mēbeļu audumus un diegus, šujmašīnu, atsperu veidošanas ierīci un citus mēbeļu tapsēšanai nepieciešamos materiālus, instrumentus un aprīkojumu.

Darba apstākļi

Mēbeļu tapsētāja darbs pārsvarā norit telpās - darbnīcā, veicot mēbeļu tapsēšanas darbus. Bieži vajadzīga liela fiziska piepūle, jo materiāli ir kārtīgi jānostiepj, tie ir raupji un stingri, tāpat arī atsperu savīšana un saspiešana ir spēku prasošs roku darbs.

Darba iespējas

Tapsētājs strādā galdniecībās vai mēbeļu ražošanas uzņēmumos, mēbeļu remonta un restaurācijas darbnīcās, var būt pašnodarbināta persona vai individuālais komersants. Var specializēties antīko mēbeļu tapsēšanā, kas prasa papildu zināšanas par stiliem un antīko mēbeļu gatavošanas materiāliem un tehnikām.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

pacietība; saista praktisks roku darbs; interese par vēsturiskajiem mēbeļu stiliem; vēlme mācīties un pilnveidoties.

Publicēts 2021. gada 21. jūnijā