Pasts nodrošina dažādus pasta pakalpojumus: vienkāršu, ierakstītu un apdrošinātu vēstuļu korespondenci un paku nosūtīšanu un saņemšanu; piegādā klientiem preses izdevumus un sūtījumus; noformē preses izdevumu abonementus; sniedz vairākus finanšu pakalpojumus (bezskaidras un skaidras naudas maksājumi, pensijas piegāde mājās, konti, naudas pārvedumi, u.c.). Pasta pakalpojumiem ir liela nozīme citu ekonomikas sektoru efektīva darba nodrošināšanā, jo, neskatoties uz tehnoloģisko progresu, pasta tīkls joprojām ir lielākais un blīvākais pasaulē. 

Publicēts 2022. gada 31. janvārī