Muzejpedagogs izstrādā un īsteno muzeja izglītojošo pakalpojumu projektus dažādām muzeja apmeklētāju mērķa grupām, piedalās muzeja ekspozīciju un izstāžu veidošanā.

Muzejpedagogs darbā:
  • izstrādā un vada muzejpedagoģiskās programmas un citus izglītojošos pasākumus muzejā;
  • veido muzeja programmu saturu dažādām auditorijām, lai popularizētu muzeja krājumu un izglītotu sabiedrību;
  • piemeklē saturam un auditorijai atbilstošas darba metodes, izstrādā interaktīvus darba materiālus;
  • vada muzeja pedagoģiskās programmas, lekcijas, ekskursijas, kā arī izbraukuma nodarbības;
  • iesaistās izstāžu un ekspozīciju veidošanas darba grupās;
  • konsultē citus muzeja darbiniekus par muzeja produktu atbilstību dažādu apmeklētāju grupu vajadzībām.
Darba aprīkojums:

lieto biroja tehniku (dators, printeris, kopēšanas aparāts, skeneris u.tml.); strādājot ar krājuma priekšmetiem, lieto atbilstošu aprīkojumu (cimdi, lupas, apgaismes ķermeņi u.c.); vadot nodarbības, var valkāt tēmai atbilstošus kostīmus, izmantot interaktīvus objektus, darba lapas u.c. materiālus.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās (ja muzeja ekspozīcija atrodas brīvā dabā, tad strādā arī ārā) astoņu stundu darba dienu; darbs pieskaņots muzeja darba laikam, tādēļ jāstrādā arī brīvdienās un svētku dienās; saskaras ar dažādu valstu, kultūru un nacionalitāšu cilvēkiem, sazinoties svešvalodās, līdz ar to darbs var būt psiholoģiski saspringts; darbs ir fiziski nogurdinošs, jo daudz jāstaigā, liela slodze balsij; jāiegaumē liels informācijas apjoms; nepieciešamas labas publiskās uzstāšanās prasmes.

Publicēts 2013. gada 18. jūlijā