Gleznotājs veic radošu darbību mākslas jomā -  ar krāsām, līnijām un gaismēnām uz dažādām plaknēm veidojot vizuālus mākslas darbus.

Gleznotājs darbā

 • izstrādā iecerētā mākslas darba skici;
 • rada mākslas darbus uz audekla, papīra, koka, apmetuma, plastmasas vai citām virsmām;
 • izmantojot krāsas, glezno savu redzējumu par priekšmetiem, cilvēkiem, dabu, kā arī abstraktus gleznojumus, kuros tēlaini izsaka savu redzējumu vai sajūtu par kādu tēmu;
 • orientējas glezniecības tehniskajās un tehnoloģiskajās iespējās - pārzina glezniecības tehnikas un žanrus;
 • orientējas mākslas un kultūras vēsturē, kā arī seko aktualitātēm mūsdienu modernajā mākslā;
 • plāno un organizē savu mākslas darbu izstādīšanu muzejos, galerijās vietējās un starptautiskas izstādēs, dažādos ārvalstu mākslas tirgos u.c.

Darba apstākļi un aprīkojums

Gleznotāja darbs norit telpās (darbnīcā / studijā / dzīvesvietā) vai ārā, atkarīgs no konkrētā mākslas darba specifikas. Gleznotāji pārsvarā savu darba laiku nosaka paši. Darbā lieto otas, špakteļlāpstiņas, paletes un krāsas, kā arī speciālas eļļas un krāsu šķīdinātājus. Darbu skices zīmē skiču blokos vai veido kādā no datorprogrammām. Gleznojot izmanto audeklu, kas apvilkts uz rāmja un nostiprināts uz koka paliktņa – molberta. Ir mākslinieki, kas glezno arī uz kartona, koka, metāla un plastmasas plāksnēm.

Darba un izaugsmes iespējas

Gleznotājs strādā kā pašnodarbinātais, gleznojot savus mākslas darbus vai pasūtījuma darbus. Papildus radošajai darbībai var strādāt kā pedagogs mākslas skolā vai pasniegt privātstundas. Var strādāt savā vai cita vadītā uzņēmumā, kas darbojas vizuālās reklāmas jomā, tāpat var strādāt teātrī, kino, veidojot noformējumus, kā arī var ilustrēt dažādus izdevumus, piemēram, grāmatas un žurnālus. Tāpat ir iespēja strādāt arī valsts vai pašvaldību iestādēs, piemēram, strādāt novada domē par vides dizaineri (mākslinieku).

Profesijas darba vides attēlu galerijā sniegsim tev ieskatu mākslinieču Ildzes Oses un Kristīnes Rublovskas darba ikdienā.

Rakstura īpašības, prasmes un kompetences, lai labi veiktu darbu

 • Izpratne par kompozīciju un krāsu teoriju.
 • Glezniecības materiālu un tehniku pārzināšana.
 • Zināšanas par mākslas vēsturi un mūsdienu mākslu.
 • Ļoti būtiska ir spēja ilgstoši strādāt patstāvīgi un būt vienam, jo pamatā visu gleznošanas procesu mākslinieks ir vienatnē ar sevi.
 • Radošums, kā arī prasme attīstīt savu unikālo stilu.
 • Pacietība, emocionālā noturība un kritiskā domāšana.
 • Lielas darba un plānošanas spējas. Šīs prasmes īpaši noderēs, ja tu vēlēsies papildus radošajam darbam (gleznošanai) arī organizēt savu darbu izstādes, piedalīties vietējās vai starptautiskās izstādēs, veidot mājaslapu ar saviem darbiem u.c.

Ieteikumi no profesijas pārstāvju darba pieredzes

 • Gleznotājam svarīgas ir radošās spējas un talants, ko var attīstīt zīmējot, krāsojot, veidojot, apmeklējot mākslas nodarbības un trenējot rokas kustības. Tāpat jau skolas laikā vari apmeklēt izstādes, vērot gleznu tēlus, krāsu un gaismu spēles, interesantas formas – tas attīstīs Tavu iztēli.
 • Gleznošanas prasmes var pilnveidot tikai praktizējot. Ne vienmēr ir tā, ka atnāk iedvesma un tu tai vienkārši ļaujies. Radošums arī  ir jātrenē - līdzīgi kā rokas kustības.
 • Ja esi nolēmis, ka vizuālās mākslas radīšana būs tavs pamatdarbs  – vienīgais ienākumu avots, tad noteikti ir jādomā, kā tu ar saviem darbiem iepazīstināsi skatītāju (mājas lapa, sociālie tīkli, izstādes), kur un kā tu pārdosi savus darbus, kāda būs to cena. Ļoti bieži gleznās ir mākslinieka personiskie stāsti, tāpēc māksliniekam varētu būt grūti savus darbus pasniegt kā produktus, kas jāpārdod. Ierasti mākslinieki savu darbu vērtību nosaka, piemēram, apskatoties citu mākslinieku, kas glezno līdzīgā tehnikā, darbu vērtību, sarēķinot materiālu izmaksas, kā arī veltīto laiku, kas ieguldīts darba tapšanā.
 • Visticamāk, tev nāksies saskarties ar atšķirīgiem viedokļiem par Taviem darbiem, tādēļ jāapzinās, ka ne visi pozitīvi novērtēs tavu radīto mākslu, jāspēj uztvert kritiku. Uzklausi un izvērtē citu ieteikumus, taču meklē arī papildu informāciju un lasi. Mākslinieks visu savu profesionālo dzīvi attīstās un pilnveidojas. Taču, lai izkoptu savu individuālo glezniecības stilu, tev jāpiemīt arī mākai ļauties gleznot tā, kā tev patīk – saglabāt un attīstīt savu unikalitāti.
 • Jaunam gleznotājam var noderēt mentora (pieredzējuša mākslinieka) atbalsts – zināšanas, pieredze, ieteikumi, kontakti. Šis atbalsts varētu noderēt, piemēram, lai izstādītu savus darbus izstādēs, galerijās.
 • Māksliniekam ir svarīgi prast savā radošajā darbā “spēlēties” un nepazaudēt “iekšējo bērnu”, tas nozīmē – būt atvērtam jaunām zināšanām un pieredzei, ļauties iedvesmai, eksperimentēt ar materiāliem un gleznošanas tehniku.

Informācija sagatavota sadarbībā ar māksliniecēm Ildzi Osi un Kristīni Rublovsku.

Publicēts 2023. gada 19. septembrī