Piegādes ķēdes vadītājs ir atbildīgs par informācijas un materiālu plūsmas koordinēšanu tā, lai sabalansētu saimnieciskās darbības plānu un uzdevumu sagatavošanu, kā arī atbild par jaunu ražošanas, pārvadāšanas vai noliktavas risinājumu ieviešanu un uzlabošanu, risina problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, ņemot vērā vispārējas vadības koncepcijas, cilvēkresursus, vides aizsardzības jautājumus, kā arī tehnoloģiskos un ekonomiskos aspektus.

Piegādes ķēdes vadītājs darbā:

  • attīsta piegādes ķēdi, lai nodrošinātu tirdzniecības un operatīvos procesus, kas sevī ietver: pieprasījumu plānošanu, piegādes plānošanu, krājumu pārvaldību, piegādes tīkla plānošanu, produktu izvietošanas plānošanu;
  • veicina sadarbību starp uzņēmuma struktūrvienībām, lai izveidotu globālu integrētu pieprasījuma un ražošanas plānu un risinātu ar piedāvājumu un pieprasījumu saistītās problēmas;
  • sadarbojas ar pārdošanas, mārketinga, finanšu un ražošanas nodaļām, lai analizētu un izvērtētu prognozes salīdzinājumā ar faktiskajiem pārdošanas apjomiem;
  • nodrošina efektīvu produktu plūsmu visā piegādes ķēdē, optimizējot ražošanas, transportēšanas un noliktavas izmaksas;
  • izvēlas un lieto piemērotas metodes un tehnoloģijas, lai risinātu problēmas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
  • izvērtē dažādas risinājumu alternatīvas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā, kā arī izvēlas un ievieš vispiemērotāko risinājumu;
  • argumentēti pārliecina un motivē lēmējpersonas izvēlēties atbilstošus piegādes ķēdes partnerus, plāno un koordinē projektus par šo risinājumu ieviešanu;
  • izstrādā konkrētu problēmu risinājumus, izmantojot modernās informācijas tehnoloģijas loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā;
  • gatavo dažādas atskaites, kas ietver pārdošanas un ražošanas rādītājus salīdzinājumā ar budžetu un plānu, krājumu saskaņošana visā piegādes tīklā un noliktavu atrašanās vietās;
  • izvēlas piemērotāko transportēšanas risinājumu konkrētas problēmas risināšanai loģistikas sistēmu un piegādes ķēžu jomā.

Darba aprīkojums:

piegādes ķēdes vadītājam nav noteikta darba apģērba, lieto biroja iekārtas (datoru, kopētāju, printeri u.tml.), jāprot izmantot dažādas IT sistēmas, izmanto specifiskas datu bāzes un programmas, lietvedības programmas, ievēro uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus.

Darba apstākļi:

piegādes ķēdes vadītājs daļu darba dienas strādā biroja telpās, daļu darba dienas strādā, tiekoties ar citu struktūrvienību darbiniekiem, un tas var notikt arī ārpus biroja telpām.

Darba iespējas:

piegādes ķēdes vadītājs strādā liela vai vidēja izmēra ražošanas, loģistikas, vairumtirdzniecības vai mazumtirdzniecības uzņēmumā.

Iespējamais atalgojums:

piegādes ķēdes vadītāja atalgojums ir virs vidējā atalgojuma valstī, tas ir atkarīgs no uzņēmuma, kurā piegādes ķēdes vadītājs strādā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu:

piegādes ķēdes vadītājam ir jābūt daudzpusīgam, neatlaidīgam, orientētam uz pārmaiņām, ar teicamām komunikācijas prasmēm, piekāpīgam, jāspēj saprast un uzklausīt citu viedokli, jāprot saredzēt iespējas, jābūt elastīgam, jārod motivācija mazās uzvarās, jāpiemīt stratēģiskai un analītiskai domāšanai, jāprot gan plānot, gan būt gatavam koriģēt plānus, jāorientējas IT jomā.

Publicēts 2019. gada 27. decembrī