Ekspozīciju un izstāžu kurators plāno un vada muzeja izstāžu un ekspozīciju ieviešanas projektus un iesaistās zinātniskajā izpētē un muzeja publikāciju gatavošanā.

Ekspozīciju un izstāžu kurators darbā:
  • plāno un vada muzeja izstāžu un ekspozīciju ieviešanas projektus;
  • sadarbībā ar citiem muzeja speciālistiem izstrādā izstādes vai ekspozīcijas koncepciju un tās īstenošanas plānu;
  • sadarbībā ar muzeja krājuma speciālistiem atlasa izstādāmos eksponātus, nepieciešamības gadījumā organizē to restaurācijas darbus;
  • sadarbībā ar mākslinieku veido izstādes vai ekspozīcijas vizuālo noformējumu;
  • iesaistās muzejpedagoģijas darbā - izstrādā interaktīvus materiālus un vada izglītojošus pasākumus;
  • piesaista nepieciešamos sadarbības partnerus, organizē ceļojošās izstādes;
  • iesaistās zinātniskajā izpētē un publikāciju gatavošanā par tēmām, kas saistītas ar muzeja darbības jomu.
Darba aprīkojums:

lieto biroja tehniku (dators, printeris, kopēšanas aparāts, skeneris u.tml.); strādājot ar krājuma priekšmetiem, lieto atbilstošu aprīkojumu (cimdi, lupas, apgaismes ķermeņi u.c.).

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties izstādes atklāšanas termiņam, iespējamas virsstundas; darbs pieskaņots muzeja darba laikam, tādēļ iespējams darbs brīvdienās un svētku dienās; strādā komandā ar citiem muzeja speciālistiem, kā arī organizē klātienes un izbraukuma tikšanās ar sadarbības partneriem; darbs ar apmeklētājiem prasa labas saskarsmes un publiskās runas prasmes.