Datu bāzu inženieris izstrādā, pārveido un uztur datu bāzes, risina datu bāzu darbības kļūdas un problēmas, konsultē kolēģus darbā ar datu bāzēm.

Datu bāzu inženieris darbā:
 • izstrādā jaunas datu bāzes (informācijas kopumus, kas sakārtoti tā, lai tajos ievadīto informāciju to lietotāji varētu vienkārši un ērti lietot) vai izstrādā būtiskus uzlabojumus esošajām datu bāzēm un pārveido tās;
 • noskaidro datu bāzes pasūtītāja vēlmes, analizē saistošo dokumentāciju, iepazīstas ar esošo programmu nodrošinājumu, analizē dažādus tehniskos risinājumus un izvēlas piemērotāko;
 • veido un apraksta datu bāzes arhitektūru (datu bāzes struktūru, kas ataino tās sastāvdaļas un sakarības starp šīm sastāvdaļām), lai tā veiktu nepieciešamos uzdevumus, izmantojot klientam pieejamo tehnisko nodrošinājumu;
 • noteiktā programmēšanas valodā raksta programmas kodu (izpildāmu programmas soļu secību) saskaņā ar datu bāzes projektējuma aprakstu (dokumentu, kur tiek aprakstīta datu bāzes struktūra un funkcijas); izmanto arī citu speciālistu veidotus datu bāzes projektējuma aprakstus;
 • piedalās izstrādāto datu bāzu testēšanā;
 • meklē un novērš datu bāzēs un programmu kodā atklātās kļūdas;
 • rūpējas par datu bāzu periodisku arhivēšanu un rezerves kopiju veidošanu;
 • nodrošina datu migrāciju jeb pārnesi no un uz cita tipa datu bāzēm;
 • izstrādā un ievieš aizsardzības pasākumus, lai datu bāzes informācijai nevarētu piekļūt tie, kam tas nav atļauts;
 • izstrādā datu bāzes dokumentāciju;
 • konsultē datu bāzes lietotājus.
Darba aprīkojums:

izmanto datoru, speciālas datorprogrammas un dažādus datu nesējus; lieto dažādas operētājsistēmas un programmēšanas valodas; izmanto biroja tehniku, piemēram, kopēšanas iekārtu, printeri, skeneri; lieto mobilo un fiksēto tālruni, sazinās arī ar e-pasta un Skype palīdzību.

Darba apstākļi:

strādā biroja telpās, atsevišķos gadījumos var veikt darbu, neizejot no mājām – izmantojot internetu; strādā astoņu stundu darba dienu, bet, tuvojoties projektu nodošanas termiņiem, iespējamas virsstundas un darbs brīvdienās; jāstrādā komandā ar programmētājiem, IT projektu vadītāju un testētājiem; komunicējot ar lietotājiem, gan klātienē, gan pa telefonu vai e-pastu jāspēj izskaidrot sarežģītus tehniskus risinājumus.

Darba iespējas:

var specializēties dažādu datu bāzu izveidē; var strādāt gan kā pašnodarbināta persona, gan kā darbinieks dažādos uzņēmumos, piemēram:

 • uzņēmumos, kas nodarbojas ar datu bāzu izstrādi saviem klientiem;
 • uzņēmumos, kuri izstrādā datu bāzes savām vajadzībām (piemēram, bankas, bibliotēkas, ieņēmumu vai sociālās apdrošināšanas dienesti, pasts, ziņu dienesti un portāli).