Kultūras menedžeris ir kultūras nozares speciālists, kurš izstrādā, vada un koordinē dažāda mēroga radošus projektus, kā arī vada kultūras jomas institūcijas un uzņēmumus.

Kultūras menedžeris darbā:
  • sagatavo kultūras projektus (izstrādā ideju, plāno projektam nepieciešamos finanšu, materiālu un personāla resursus, plāno projekta norises gaitu);
  • prezentē sagatavotos projektus un plāno projektu publicitātes koncepciju;
  • Īsteno kultūras projektus un kontrolē to norisi;
  • vada kultūras jomas institūcijas un uzņēmumus;
  • pārzina kultūras un izklaides industrijas jomas aktualitātes un tendences;
  • pārzina inovācijas un jaunākās tehnoloģijas pasākumu rīkošanas jomā.

Darba aprīkojums

Kultūras menedžeris projekta plānošanas procesā daudz izmanto biroja tehniku (datoru, printeri) un sakaru līdzekļus (telefonu), kā arī interneta resursus. Specifisks darba aprīkojums atkarīgs no projekta tēmas un tā norises vietas.

Darba apstākļi

Kultūras menedžera darba laiks ir atkarīgs no darba vietas un projekta izstrādei un realizācijai noteiktā termiņa. Darbs bieži ir nedēļas nogalēs un svētku dienās. Strādā gan iekštelpās, gan ārpus telpām, piemēram, brīvdabas skatuves u.c.

Darba iespējas

Kultūras menedžeris var strādāt valsts, pašvaldību iestādēs un privātajos uzņēmumos izklaides industrijas jomā. Var strādāt arī kā pašnodarbinātais. Ir plašas darba iespējas koncertu, festivālu, izstāžu un citu dažāda mēroga pasākumu organizēšanas jomā.

Rakstura īpašības un prasmes, lai labi veiktu darbu

jābūt radošam ar labām darba plānošanas prasmēm; jāpiemīt augstām darba spējām; jābūt ar ļoti labām komunikācijas un sadarbības prasmēm; jābūt nosvērtam un mierīgam, risinot problēmas; jāpārzina projektu (pasākumu) īstenošanas izmaksas -  jāprot uztaisīt precīzas tāmes, ietverot nodokļus, atalgojumu un citas izmaksas; jābūt elastīgam un gatavam risināt negaidītas situācijas pasākumu norises laikā, tas ir, vienmēr jābūt gatavam arī plānam B un C; jāpiemīt vadītāja prasmēm, lai veiksmīgi koordinētu visu projektā rīkošanā un īstenošanā iesaistīto darbu.

Publicēts 2021. gada 3. jūnijā